Badania:Wojskowość

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Drzewo rozwoju — Wojskowość

Opis[edytuj | edytuj kod]

Military.png Drzewo rozwoju w dziedzinie Wojskowość daje dostęp do ulepszeń zamków, armii i zwiadowców.

Kasztelaństwo[edytuj | edytuj kod]

Castellation.png Kasztelaństwo podnosi poziom twojej siedziby. Zapewnia to lepszą podstawową obronę zamku poprzez zwiększenie częstotliwości, z jaką są wystrzeliwane strzały w atakujących. Każdy poziom badań wymaga, aby gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie. Daje dostęp do gałęzi badań, takich jak Fortyfikacje, Skarbce, Obronność, Budownictwo i Szarża wojsk.

Fortyfikacje[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Fortification.png Fortyfikacje dają dostęp do nowych struktur zamkowych, które można wykorzystać do ustanowienia lepszej obrony wokół zamku gracza. Do struktur tych należą: palisady, drewniane bramy, drewniane platformy, kamienne mury, wieże obserwacyjne, małe wieże, bramy, duże wieże i wielkie wieże. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Skarbce[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Vaults.png Skarbce wydłużają czas łupienia, co oznacza, że wrogowi zajmuje więcej czasu, by znaleźć dobra podczas ataku łupieżczego, przez co obrona gracza, np. łucznicy, ma więcej czasu na odpieranie ataku. Badania można zacząć, mając rangę 1.

Obronność[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Defences.png Obronność zwiększa walory obronne łuczników na murach i wieżach oraz daje dostęp do innych technologii obronnych. Te technologie to podstawowe wartownie, wilcze doły, drewniane wartownie, paleniska z kotłem, kotły z olejem, fosa, kamienne wartownie oraz wartownie zbrojone żelazem. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Dyplomacja[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Diplomacy.png Dyplomacja zwiększa szansę zatrzymania nadchodzących ataków wrogiej SI. Na najwyższym poziomie daje ona 50% szans na zatrzymanie ataków. Badania te można rozpocząć, mając rangę 5.

Budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Construction.png Budownictwo zwiększa szybkość, z jaką wznoszone są wszystkie budynki w zamku. Szybkość ta rośnie z każdym poziomem badań. Badania te można rozpocząć, mając rangę 11.


Szarża wojsk[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Sally forth.png Szarża wojska umożliwia rycerzowi szarżę z siedziby na atakujące ją wojska. Dalsze badania zwiększają liczbę rycerzy, którzy mogą przeprowadzić szarżę, aż do dziesięciu (10). Badania te można rozpocząć, mając rangę 12.

Dowodzenie[edytuj | edytuj kod]

Command.png Dowodzenie zwiększa maksymalną wielkość armii, jaką można zrekrutować w jednej wiosce, aż do 500 żołnierzy. Daje też dostęp do gałęzi badań Werbunek, Łuk, Pika, Miecz, Katapulta, Kapitanowie i Taktyka. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Werbunek[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Conscription.png Werbunek daje dostęp do uzbrojonych chłopów, których można rekrutować w koszarach. Dalsze badania zwiększają ich wytrzymałość. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Łuk[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Longbow.png Łuk daje dostęp do łuczników, których można rekrutować w koszarach. Dalsze badania zwiększają ich wytrzymałość. Badania te można rozpocząć, mając rangę 6.

Pika[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Pike.png Pika daje dostęp do pikinierów, których można rekrutować w koszarach. Dalsze badania zwiększają ich wytrzymałość. Badania te można rozpocząć, mając rangę 11.

Miecz[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Sword.png Miecz daje dostęp do szermierzy, których można rekrutować w koszarach. Dalsze badania zwiększają ich wytrzymałość. Badania te można rozpocząć, mając rangę 13.

Katapulta[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Catapult r.png Katapulta daje dostęp do katapult, które można rekrutować w koszarach. Dalsze badania zwiększają ich szybkość miotania. Badania te można rozpocząć, mając rangę 15.

Zwiadowcy[edytuj | edytuj kod]

Scouts.png Zwiadowcy dają do dostęp do zwiadowców, których można rekrutować na ekranie jednostek, a dodatkowo otwierają drogę do dziedzin badań, takich jak Wyprawy zwiadowców i Jeździectwo. Dalsze badania zwiększają liczbę zwiadowców, których można zrekrutować, aż do ośmiu (8). Badanie to można rozpocząć, mając rangę 1, a każdy kolejny poziom badań wymaga, by gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie.

Wyprawy zwiadowców[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Foraging.png Wyprawy zwiadowców zwiększają ilość dóbr, jaka może zostać zebrana przez zwiadowców w zasobach surowców. Badanie to można rozpocząć, mając rangę 1, pod warunkiem ukończenia pierwszego poziomu badań Zwiadowcy.

Jeździectwo[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Horsemanship.png Jeździectwo zwiększa szybkość przemieszczania się zwiadowców po mapie. Badanie to można rozpocząć, mając rangę 3, pod warunkiem ukończenia drugiego poziomu badań Zwiadowcy.

Łupienie[edytuj | edytuj kod]

Pillage.png Łupienie zwiększa ilość złupionych dóbr podczas atakowania innych wiosek. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1. Dają również dostęp do dziedziny Demolowanie.

Demolowanie[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Ransacking.png Demolowanie zwiększa ilość budynków, które udaje się zniszczyć podczas atakowania innych wiosek, do ośmiu (8). Badania te można rozpocząć, mając rangę 1, pod warunkiem ukończenia pierwszego poziomu badań Łupienie.

Forsowny marsz[edytuj | edytuj kod]

Forced march.png Forsowny marsz zwiększa szybkość przemieszczania się armii po mapie świata. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Przywództwo[edytuj | edytuj kod]

Leadership.png Przywództwo daje graczowi możliwość zwiększenia ilości posiadanych przez niego wiosek. Badania te można rozpocząć, mając rangę 12 i ukończyć na randze 23. Warto wspomnieć, że dopóki gracz nie osiągnie rangi 23, na drzewie przywództwa widać tylko pozycje do poziomu 13. Po osiągnięciu przez gracza rangi 23 (Następca tronu) dalsze badania nad przywództwem uwidocznione są jako stopień rangi Następca tronu wymagany do ukończenia każdego następnego poziomu badań w dziedzinie Przywództwo.

Kapitanowie[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Captains.png Badania te pozwalają powoływać kapitanów, którzy są niezbędni przy kupowaniu, przejmowaniu i burzeniu wiosek. Można je rozpocząć, mając rangę 12 i badania w dziedzinie Przywództwo ukończone na poziomie 1.

Taktyka[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Spacer.png Tactics.png Badania te pozwalają na stosowanie dodatkowych taktyk przez kapitanów. Zobacz więcej informacji o kapitanach.

Logistyka[edytuj | edytuj kod]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Spacer.png Logistics.png Logistyka zwiększa prędkość, z jaką kapitanowie przemieszczają się po mapie świata. Badania te można rozpocząć, mając rangę 12.