Budynki:Surowce

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek Obrazek Opis Produkuje
Skład Stockpile.jpg Skład to pierwszy budynek, jaki trzeba umieścić w nowej wiosce. W składzie magazynowane są surowce i broń. Pojemność składu można zwiększyć przez badania w dziedzinie Inżynieria i Pojemność składu w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Pojemność składu można zwiększyć tylko dla surowców, nie dla broni. Aby zwiększyć pojemność składu broni, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Pojemność zbrojowni. Budynki wytwarzające surowce będą bardziej wydajne, jeśli będą położone bliżej składu. Składy można ustawiać i przestawiać prawie wszędzie w wiosce. Nie dot.
Chata drwala Woodcutter.jpg Chata drwala służy do wytwarzania drewna. Można ją stawiać w każdym typie wioski, ale musi być położona w pobliżu drzew. Wioski o charakterze leśnym będą mieć największą produkcję drewna. Wielkość produkcji tego budynku można zwiększyć, prowadząc badania z zakresu Leśnictwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję drewna można także zwiększyć, ulepszając gildię drwali w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 25 jednostek drewna i 50 jednostek kamienia. Wood.PNG
Kamieniołom Quarry.jpg Kamieniołomu używa się do produkcji kamienia i może on być budowany w każdym typie wioski. Należy go stawiać na złożach kamienia w wiosce. Wioski typu Górski szczyt będą mieć największą produkcję kamienia. Wielkość produkcji tego budynku można zwiększyć, prowadząc badania z zakresu Górnictwo kamienne w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję kamienia można także zwiększyć, ulepszając gildię kamieniarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna ze składu. Początkowy koszt budowy to 200 jednostek drewna. Stone.PNG
Kopalnia żelaza Ironmine.jpg Kopalnia żelaza służy do produkcji żelaza i może być umieszczana tylko w wioskach typu nizinnego, wyżynnego i górski szczyt. Kopalnia ta musi być postawiona na złożach żelaza w wiosce. Wioski typu wyżynnego i górski szczyt będą mieć największą produkcję żelaza. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Kopalnictwo żelaza w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Kopalnictwo żelaza oraz przez ulepszenie gildii górników w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 950 jednostek drewna i 190 jednostek kamienia. Iron.PNG
Smolarnia Pitchrig.jpg Smolarnia służy do produkcji smoły i może być stawiana tylko w wioskach typu wyżynnego i bagiennego. Smolarnię stawiać należy w bagiennych regionach wioski. Wioski o charakterze bagiennym będą mieć największą produkcję smoły. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Smolarstwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Smolarstwo oraz przez ulepszenie gildii smolarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna. Początkowy koszt budowy to 1600 jednostek drewna. Pitch.PNG
Targowisko Market.jpg Targowisko służy do handlowania surowcami między wioskami oraz sprzedawania dóbr w punktach wymiany w stolicy gminy. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Gildie kupieckie w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Kiedy targowisko jest gotowe, przed rozpoczęciem działalności handlowej, gracz musi powołać kupców. Maksymalną liczbę kupców, których można powołać do każdego targowiska, można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Gildie kupieckie. W wiosce można postawić do 10 targowisk. Premię do handlu można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna i 3000 jednostek kamienia. Nie dot.