Budynki zamkowe:Struktury obronne

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek Obrazek Opis
Wartownie Guard house.png Wartownie zwiększają liczbę wojsk obronnych w obrębie zamku. Bez nich pojemność zamku wynosi 20 żołnierzy. Każda wartownia pozwala na rozmieszczenie w obrębie zamku dodatkowych 10 żołnierzy. Wartowni może być maksymalnie 38. Do budowy wartowni potrzebne jest drewno ze składu. Podstawowy koszt wartowni to 400 jednostek drewna.

Aby wybudować wartownię w wiejskim zamku, należy ukończyć badania w dziedzinie Obronność na poziomie 1, a dodatkowe badania dają dostęp do wytrzymalszych wartowni.

Aby wybudować wartownię w stołecznym zamku, trzeba utworzyć i ulepszyć biuro sierżanta sztabowego.

Wartownia zajmuje 3 na 3 kwadraty powierzchni.

Wilcze doły Man trap.png Wilcze doły to śmiertelnie niebezpieczne jamy ze stalowymi ostrzami. Umieszcza się je u podnóża zamku w celu zranienia atakujących oddziałów przechodzących przez nie. Wilcze doły można umieszczać wszędzie w obrębie białej linii (linii budowy) wokół zamku. Do ich budowy potrzeba żelaza ze składu. Podstawowy koszt pojedynczego wilczego dołu wynosi 100 jednostek żelaza.

Aby budować wilcze doły w wiejskim zamku, potrzebne jest ukończenie badań z dziedziny Obronność na poziomie 2.

Aby budować wilcze doły w stołecznym zamku, trzeba utworzyć i ulepszyć biuro sierżanta sztabowego.

Wilcze doły zajmują 1 kwadrat powierzchni.

Palenisko z kotłem Smelter.png Aby umieścić kotły z wrzącym olejem wokół zamku, najpierw musisz postawić palenisko z kotłem, do budowy którego potrzeba żelaza. Podstawowy koszt paleniska z kotłem to 400 jednostek żelaza. Każde palenisko z kotłem zapewni olej dla pięciu (5) kotłów z olejem.

Aby budować paleniska z kotłami w wiejskim zamku, należy ukończyć badania w dziedzinie Obronność na poziomie 5.

Aby budować paleniska z kotłami w stołecznym zamku, trzeba utworzyć i ulepszyć biuro sierżanta sztabowego.

Paleniska z kotłami zajmują 4 na 4 kwadraty powierzchni.

Kotły z olejem Oil piots.png Kotły z olejem można umieszczać na kamiennych murach lub wieżach w obrębie granic zamku, a do ich ustawienia potrzebna jest smoła. Nie trzeba ich jednak budować, więc umieszczenie ich daje natychmiastowy efekt. Kiedy wrogie oddziały zbytnio się zbliżą, przechylenie kotłów z olejem powoduje podpalenie dużej powierzchni. Wrogie oddziały odnoszą obrażenia, a przyjazne nie. Podstawowy koszt pojedynczego kotła z olejem to 200 jednostek smoły.

Aby umieścić kotły z olejem w zamku gracza, należy ukończyć badania w dziedzinie Obronność na poziomie 5. Dodatkowo w zamku trzeba postawić Palenisko z kotłem. Smoła pobierana jest ze składu wioski.

Aby ustawić kotły z olejem w stołecznym zamku, trzeba utworzyć i ulepszyć biuro sierżanta sztabowego. Potrzebna jest też smoła z zamkowego składu.

Kotły z olejem zajmują jeden (1) kwadrat powierzchni.

Fosa Moat.png Fosa spowalnia atakujących wrogów i trzeba ją przekopać, żeby ją przejść. Ponieważ potrzebna jest droga dojazdu, siedziby nie można całkowicie otoczyć fosą. Do budowy fosy potrzebne jest złoto. Podstawowy koszt jednego kwadratu fosy to 20 sztuk złota.

Aby budować fosy w wiejskim zamku, należy ukończyć badania w dziedzinie Obronność na poziomie 7.

Aby budować fosy w stołecznym zamku, trzeba utworzyć i ulepszyć biuro sierżanta sztabowego.

Fosy zajmują jeden (1) kwadrat powierzchni.

Wieże strzelnicze Turret.png Wieże strzelnicze to specjalny rodzaj wież z samodzielnie strzelającymi łucznikami, którzy nie mogą zostać zabici przez atakujące wojska. Można je umieszczać wokół zamku, nie można jednak, jak w innych wieżach, umieszczać na nich łuczników. By wieża strzelnicza przestała strzelać, trzeba ją zniszczyć. Do budowy wież strzelniczych potrzebny jest kamień ze składu. Podstawowy koszt wieży strzelniczej to 2000 jednostek kamienia.

Aby budować wieże strzelnicze w wiejskich i stołecznych zamkach, trzeba zbudować wytwórnię wież strzelniczych na poziomie 1 w stolicy gminy. Liczbę wież strzelniczych, które można umieścić w zamku można zwiększyć, ulepszając wytwórnię wież strzelniczych.

Wieże strzelnicze zajmują 2 na 2 kwadraty powierzchni.

Tunele Tunnel.png Tunele to wyjścia na zewnątrz bronionego budynku, którymi uzbrojeni chłopi mogą się wydostać, by powstrzymać atakujących, np. katapulty.

Aby zbudować tunele w wiejskich i stołecznych zamkach, trzeba utworzyć w stolicy gminy gildię kopaczy tuneli co najmniej na poziomie 1. Dalsze ulepszenia zwiększają liczbę uzbrojonych chłopów wychodzących z zamku. Tunele nie wymagają do budowy żadnych surowców.

Tunele zajmują jeden (1) kwadrat powierzchni.

Balista Ballista Tower.png Wieża z balistą jest potężną, samoczynnie strzelającą bronią dalekiego zasięgu. Tak jak wieża strzelnicza, balista samoczynnie namierza i ostrzeliwuje atakujące oddziały. By balista przestała strzelać, trzeba ją zniszczyć.

Aby zbudować balisty w wiejskich i stołecznych zamkach trzeba umieścić w stolicy gminy wytwórnię balist co najmniej na poziomie 1. Dalsze ulepszenia zwiększają liczbę balist, które można zbudować w zamku. Do budowy balisty potrzeba drewna ze składu. Podstawowy koszt balisty to 10 000 jednostek drewna.

Balista zajmuje powierzchnię 3 na 3 kwadraty.

Armata Bombards.png Armata jest potężną, samoczynnie strzelającą bronią dalekiego zasięgu. Tak jak wieża strzelnicza, armata samoczynnie namierza i ostrzeliwuje atakujące oddziały. By armata przestała strzelać, trzeba ją zniszczyć.

Aby zbudować armaty w wiejskich i stołecznych zamkach trzeba umieścić w stolicy gminy szkołę wojskową co najmniej na poziomie 1. Dalsze ulepszenia zwiększają liczbę armat, które można zbudować w zamku. Do budowy armat potrzeba żelaza ze składu. Podstawowy koszt balisty to 1 000 jednostek żelaza.

Armata zajmuje powierzchnię 3 na 3 kwadraty.