We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Budynki:Ucztowanie

Z Stronghold Kingdoms Wiki
(Przekierowano z Chaty myśliwego)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dobra luksusowe są przechowywane w ratuszu i są wykorzystywane do wydawania uczt, które generują punkty honoru. Pojemność Budynki:Ogólne|ratusza można zwiększyć, przeprowadzając badania w dziedzinie Inżynieria i ratusza|Pojemność Budynki:Ogólne|ratusza w zakładce badań Edukacja.

Budynek Obrazek Produkuje Opis
Chata myśliwska Huntershut.jpg Chata myśliwska służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest dziczyzna i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się chata myśliwska, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Łowiectwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Łowiectwo oraz przez ulepszenie gildii myśliwych w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 200 jednostek drewna, 200 jednostek kamienia i 100 sztuk złota. Venison.png
Warsztat stolarski Carpentersworkshop.jpg Warsztat stolarski służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są meble i może być stawiany w pobliżu drzew we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się warsztat, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Stolarstwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Stolarstwo oraz przez ulepszenie gildii stolarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 500 jednostek drewna, 500 jednostek kamienia i 200 sztuk złota. Furiture.png
Warsztat ludwisarski Metalwareworkshop.jpg Warsztat ludwisarski służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są wyroby metalowe i może być stawiany w wioskach typu nizinnego, wyżynnego i górskiego. Musi być położony w pobliżu złóż żelaza. Im bliżej ratusza znajduje się warsztat, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Obróbka metalu w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Obróbka metalu oraz przez ulepszenie gildii ludwisarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 750 jednostek drewna, 750 jednostek kamienia i 300 sztuk złota. Metalware.png
Warsztat krawiecki Tailors.jpg Warsztat krawiecki służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są ubrania i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się ten budynek, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten warsztat, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Krawiectwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Krawiectwo oraz przez ulepszenie gildii krawców w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1000 jednostek drewna, 1000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Clothing.png
Winnica Vineyard.jpg Winnica służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest wino i może być usytuowana tylko w wiosce na zboczu doliny. Im bliżej ratusza znajduje się winnica, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Produkcja wina w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Produkcja wina oraz przez ulepszenie gildii winiarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1200 jednostek drewna, 1200 jednostek kamienia i 600 sztuk złota. Wine.png
Panew solna Saltpan.jpg Panew solna służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest sól i może być usytuowana w wiosce z równinami solnymi. Musi być usytuowana na złożach soli dostępnych w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Warzenie soli w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Warzenie soli oraz przez ulepszenie gildii wytwórców soli w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1000 jednostek drewna, 1000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Salt.png
Dok przyprawowy Spicedock.jpg Dok przyprawowy służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są przyprawy i może być usytuowany w wiosce typu Rzeka 1. Musi być usytuowany na brzegu rzeki w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Handel przyprawami w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Handel przyprawami oraz przez ulepszenie gildii handlarzy przyprawami w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna, 2000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Spice.png
Dok jedwabny Silkdock.jpg Dok jedwabny służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest jedwab i może być usytuowany jedynie w wiosce typu Rzeka 2. Musi być usytuowany na brzegu rzeki w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Handel jedwabiem w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Handel jedwabiem oraz przez ulepszenie gildii handlarzy jedwabiem w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna, 2000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Silk.png