Często zadawane pytania:Badania, rangi i honor

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Co to są badania?

Drzewo rozwoju.


Badania to bardzo ważna część gry Twierdza: Królestwa™ i są one niezbędne, by powiększać królestwo i podnosić rangę. Badania nad nowymi technologiami pozwalają stawiać w wiosce nowe budynki, tworzyć jednostki wojskowe, zwiększać obronność zamku, zwiększać pojemność magazynową, zwiększać produkcję przemysłową i dają dostęp do systemu politycznego.

Czego potrzebuję, by rozpocząć badania? Research icon.jpg

Potrzebujesz punktów badań. Punkty badań zdobywasz przez podnoszenie swojej rangi lub przez kupowanie ich za złoto.

Jak mogę zobaczyć wszystkie dostępne badania? Research views.jpg

W prawym górnym rogu ekranu badań znajduje się zakładka przełączająca pomiędzy widokiem gałęzi i drzewa.

Kliknięcie jej otworzy widok drzewa rozwoju, który pokazuje wszystkie dostępne badania. W widoku drzewa można też zmieniać kółkiem myszy przybliżenie, aby zobaczyć pełne drzewo rozwoju.

Jak dużo czasu zajmują badania nad technologią?

Na początku gry potrzeba stosunkowo mało czasu, aby ukończyć badania. Jednak wraz z ukończeniem badań, czas potrzebny do ukończenia następnych wzrasta. Badania w dziedzinie Matematyka skracają czas badań.

Czy mogę prowadzić badania nad więcej niż jedną technologią jednocześnie?

Zwykle można prowadzić tylko jeden rodzaj badań w danym czasie, ale grając żetonem Premium, można utworzyć kolejkę kolejnych (5) pięciu technologii.

WSKAZÓWKA: Przycisk anulowania w dolnej części ikony bieżących badań anuluje bieżące badanie.

WSKAZÓWKA: By usunąć badanie z kolejki, wybierz jego ikonę w kolejce i kliknij przycisk Usuń z kolejki.

Przy niektórych technologiach jest liczba. Co ona oznacza?

Ranga badań


Liczba ta przedstawia rangę, którą musisz osiągnąć, zanim rozpoczniesz badania nad tą technologią.

By uzyskać więcej informacji, zobacz Badania.Jak zwiększyć swoją rangę? Top UI tab rank.png

By zwiększyć swoją rangę, musisz zdobyć określoną ilość honoru. (Zobacz Tabela rang). Kiedy masz już wystarczająco honoru, otwórz ekran rang, by zwiększyć swoją rangę do następnego poziomu. Zwiększanie rangi daje dostęp do dodatkowych budynków i badań oraz trzy (3) dodatkowe punkty badań na rangę i podrangę.

By uzyskać więcej informacji, zobacz Rangi.

Jak uzyskać honor?

Mnożnik honoru


Jest kilka sposobów, by zyskać honor. Honor zyskujesz, posiadając dużą popularność połączoną z wysokim mnożnikiem honoru. Również przez wydawanie uczt, udaną obronę zamku przed atakami i przez bycie pierwszym przy ukrytych zasobach w twoim czerwonym okręgu honoru. Możesz także zdobywać honor, atakując zamki SI, legowiska wilków i obozy rozbójników, jeśli są one w czerwonym okręgu honoru wioski, z której je atakujesz. Dotyczy to nie tylko twoich własnych wiosek, ale także wiosek wasali, w których stacjonują twoje wojska.


By uzyskać więcej informacji, zobacz Honor.


Do czego przydaje się honor?

Honor przydaje się do podnoszenia rangi. Jest również przydatny podczas atakowania innych graczy lub obrony twojego zamku przed atakami wrogów.

Co to jest uczta?

Jeśli wytwarzasz dobra luksusowe, możesz wydać ucztę. Uczty pozwalają generować honor.

By uzyskać więcej informacji, zobacz Budynki:Ucztowanie.

Jak wydać ucztę? Banquet icon.jpg

Jeśli masz ukończone badania w dziedzinie Ucztowanie (w drzewie badań w dziedzinie Przemysł) i posiadasz jakieś dobra luksusowe, możesz wydać ucztę, klikając zakładkę ucztowania w górze ekranu lub klikając ratusz i wybierając rodzaj uczty, jaką chcesz wydać.

Co to są dobra luksusowe?

Dobra luksusowe


Dziczyzna, meble, wyroby metalowe, ubrania, wino, sól, przyprawy i jedwab.

Czemu nie mogę produkować wina, soli, przypraw i jedwabiu?

Nie wszystkie wioski w grze mają odpowiedni rodzaj gleby do uprawy wszystkich dóbr luksusowych. Więcej informacji o typach wiosek znajdziesz w Tabeli wiosek.

Jak mogę zmienić typ gleby w mojej wiosce?

Możesz przekształcić swoją wioskę w inny typ, ale stracisz wszystkie budynki dotychczas w niej wzniesione. Jeśli przejmiesz wioskę, nie możesz jej przekształcić przez dwa (2) dni. Kiedy kupujesz nową wioskę, możesz wybrać jakiego ma być typu.

By uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Opcje i ustawienia.