Często zadawane pytania:Stolice

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stolica gminy

Co to jest stolica gminy?

Podstawowym zadaniem stolicy gminy jest usprawnianie działania wszystkich wiosek na terenie gminy. Stolica gminy umożliwia również wójtowi obronę stolicy, atakowanie innych gmin lub wiosek wroga. Wszyscy właściciele wiosek w obrębie gminy mogą wyświetlać ekrany zamku, miasta i armii danej gminy.

Jeden z właścicieli wiosek w obrębie gminy może zostać wybrany na wójta przez innych właścicieli. Gracze mogą wywierać wpływ na wynik głosowania, wysyłając mnichów. Urzędujący w stolicy wójt może wysyłać wojska, fortyfikować zamek, wysyłać posiłki i wznosić budynki na ekranie miasta.

Wójt może wysyłać wojska ze stolicy. Po wybudowaniu niezbędnych budynków, wojska może tworzyć w stolicy wójt lub mogą one być wysyłane z wiosek innych graczy.

Wójt może wznosić w gminnym mieście stołecznym budynki miejskie, z których część jest w stanie zwiększyć produkcję we wszystkich wioskach w danej gminie. Wszystkie wioski w obrębie gminy mogą przyczynić się do ulepszania budynków.

Do wzniesienia większości budynków w gminnym mieście stołecznym niezbędna jest co najmniej jedna flaga, dlatego bardzo ważne jest zachowywanie flag gminnych, a także przechwytywanie ich z miast stołecznych innych gmin!

Głosowanie na wójta‎

Jak zostać wójtem gminy?

Aby zostać wójtem gminy, należy być właścicielem wioski na terenie gminy oraz zdobyć największą liczbę głosów w wyborach gminnych. Na wójta gminy mogą być wybrani wyłącznie gracze mający co najmniej rangę 6 (Chłop pańszczyźniany).


Przejmij

Czy wioska może zaatakować stolicę gminy?

Wioski mogą atakować stolicę, ale właściciele wiosek nie mogą siłą przejąć stolicy gminy. Zaatakowanie stolicy gminy umożliwia graczom jej zdewastowanie lub, co ważniejsze, przejęcie jej flagi. Jeśli flaga zostanie przejęta, zostanie ona przekazana do stolicy gminy, na terenie której znajduje się dana wioska.


Czy stolica gminy ma do dyspozycji inne sposoby zdobywania złota?

Tak, stolica otrzymuje w złocie niewielki odsetek zysków z transakcji sprzedaży dóbr dokonywanych na targowisku przez wioski.


Czy stolica może zaatakować inną stolicę?

Ataki ze strony innych stolic mogą narazić stolicę gminy na utratę niezmiernie ważnej flagi, ale w ich wyniku może również dojść do kradzieży złota ze skarbca stolicy gminy.

Przycisk Przekaż
Interfejs Przekaż surowce


Co to jest miasto i jak korzystać z budynków?

Wójt może wznosić budynki w stolicy gminy w części przedstawiającej miasto. Niektóre z tych budynków zwiększają produkcję we wszystkich wioskach na terenie gminy, część to budynki wojskowe lub zamkowe wyłącznie na potrzeby gminy, a jeszcze inne służą do zwiększania mnożników popularności i honoru oraz zapewniają dostęp do dodatkowych struktur obronnych we wszystkich wioskach w gminie.

Aby uzyskać dostęp do miasta, kliknij stolicę na ekranie mapy (lub użyj menu rozwijanego), kliknij ikonę stolicy, a następnie ikonę chaty.

Do wznoszenia budynków niezbędne jest złoto. Można je zgromadzić ściągając podatki lub kradnąc je z innych stolic. W przypadku większości budynków potrzebne są również flagi. Flagi są generowane automatycznie, ale można je również kraść w innych stolicach, po czym są one przekazywane odpowiedniej stolicy. Budynki nie są wznoszone natychmiast. Zanim będzie można z nich korzystać musi upłynąć określony czas. Do budynków nie są przypisani pracownicy.

W mieście dostępna jest ograniczona ilość miejsca. Jeśli pełnisz funkcję wójta, staraj się rozważnie rozmieszczać budynki, aby umożliwić wzniesienie jak największej ich liczby.

Jakie korzyści przynosi miasto mojej wiosce?

Wójtowie mogą wprawdzie wznosić w stolicy gminy mnóstwo różnych budynków, jednak to zwykli gracze posiadający wioski w gminie przekazują surowce na rzecz tych budynków, które według nich należałoby ulepszyć. Przynosi to podobne korzyści, jak przeprowadzanie badań i obejmuje zwiększenie produkcji, poziomu szczęścia, a także umożliwia graczom ulepszanie zamków, zależnie od tego, jakie budynki zostaną wzniesione przez wójta w mieście stołecznym.

W celu przekazania surowców kliknij stolicę gminy na ekranie mapy lub odszukaj ją w menu rozwijanym. Wybierz widok miasta i kliknij któryś z budynków, na przykład Gildię sadowników. Wizerunek koszyka z jabłkami wyświetlany na jego szyldzie świadczy o tym, że jest on związany z produkcją jabłek.

Po kliknięciu budynku zostanie wyświetlony aktualny poziom ulepszeń oraz przycisk umożliwiający przekazanie surowców na rzecz tego budynku.

W celu przekazania kliknij poszczególne surowce i przesuń suwak, aby wskazać ilość, jaką chcesz wysłać ze swojej wioski. Nie trzeba przy tym mieć targowiska, a surowce zostają przekazane natychmiast. Jeśli przekazana ilość surowców przekroczy obecnie wyświetlaną ilość surowców niezbędnych do ulepszenia, nadliczbowe surowce zostaną zaliczone na poczet kolejnego ulepszenia.

Komunikacja

Każda stolica gminy ma do dyspozycji własną tablicę ogłoszeń. Gminne ogłoszenia pełnią dwie funkcje. Umożliwiają graczom zamieszczanie ogłoszeń na tablicy w różnych kategoriach. Służą również do rejestrowania różnych wydarzeń na terenie gminy i miasta. Jeśli na przykład gracz przekaże surowce na rzecz budynku w mieście stołecznym, jego hojność zostanie odnotowana.

Dostęp do tablicy ogłoszeń można uzyskać otwierając zakładkę stolicy i klikając symbol „i”.

Datki są również widoczne po kliknięciu poszczególnych budynków w mieście.

Do czego służą flagi?

Flagi umożliwiają wznoszenie budynków w mieście stołecznym i są niezbędne przy wznoszeniu większości budynków po raz pierwszy.

Należy zadbać o obronność, aby uniemożliwić innym gminom kradzież flag.


Wyświetlanie stolicy gminy Parish capital tab.jpg

Kliknięcie karty stolicy gminy w interfejsie użytkownika powoduje wyświetlenie podmenu Stolica gminy. Jeśli jesteś właścicielem wioski wybranej na mapie świata, a nie stolicy, nastąpi przekierowanie do stolicy gminy, do której należy ta wioska. Tutaj możesz wyświetlać poszczególne ekrany stolicy gminy, w tym ekran głosowania, gminnych ogłoszeń, forum, miasta i zamku. Możesz również przełączać się pomiędzy stolicami gmin za pomocą menu rozwijanego, dostępnego u góry po prawej, lub poprzez wybranie ikony tarczy widocznej nad stolicą gminy.


Dlaczego nie mogę tworzyć wojsk w stolicy?

Aby tworzyć wojska, na ekranie miasta stołecznego należy wznieść odpowiedni budynek. Na przykład, strzelnica umożliwia rekrutowanie łuczników, a arena treningowa — rekrutowanie szermierzy. Należy również zadbać o to, aby po utworzeniu budynku właściciele wiosek na terenie gminy przekazywali datki na rzecz tego budynku, umożliwiając jego ulepszanie i tworzenie wojsk.


Wysyłanie wojsk do stolicy gminy

Przysyłanie posiłków wojskowych do stolicy gminy umożliwia przywódcy gminy przeprowadzanie ataków. Wysłane wojska dołączają do pozostałych jednostek przysłanych do stolicy jako posiłki przez innych graczy oraz do wojsk utworzonych bezpośrednio w stolicy.

Wysyłając posiłki do stolicy, przekazujesz te wojska bez możliwości ich odzyskania. Będą one na stałe stacjonować w stolicy.


Jaka jest różnica pomiędzy stolicą gminy a innymi typami stolic?

Różnica pomiędzy poszczególnymi typami stolic polega na zwiększaniu się obszaru dostępnego pod zabudowę w następujący sposób:

Stolica państwa jest większa niż
Stolica prowincji jest większa niż
Stolica hrabstwa jest większa niż
Stolica gminy

W związku z tym w większych stolicach jest do dyspozycji więcej korzyści, np. więcej budynków koszar, co umożliwia zwiększenie liczności wojsk lub więcej magazynów, które przyspieszają poruszanie się wojsk itp.


Jak zostać szeryfem hrabstwa?

Do udostępnienia stolicy hrabstwa niezbędne jest powstanie określonej liczby gmin. Szeryfem może zostać jedynie gracz o randze wyższej niż 16, który jest również przywódcą stolicy gminy.

Ilu żołnierzy można wysłać do stolicy?

Na początku właściciele wiosek mogą wysłać do stolicy maksymalnie 25 żołnierzy. Aby umożliwić wysłanie więcej niż 25 żołnierzy, którzy posłużą do obrony lub ataku, w mieście stołecznym należy wznieść koszary.


Czy do przekazania datku niezbędne jest targowisko?

Nie Do przekazania surowców na rzecz budynków miejskich nie jest potrzebne targowisko.


Czy atakowanie SI ze stolicy przynosi jakieś korzyści?

Tak, punkty honoru są rozdzielane pomiędzy wszystkie wioski w gminie.