Hi Gamepedia users and contributors! Please complete this survey to help us learn how to better meet your needs in the future. We have one for editors and readers. This should only take about 7 minutes!

Handel

Z Stronghold Kingdoms Wiki
(Przekierowano z Kupców i handlarzy)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Trading.jpg
kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję
Handlowanie umożliwia wysyłanie dóbr do innych wiosek, zarówno własnych, jak i należących do innych graczy. Jednak by móc handlować, należy najpierw przeprowadzić badania w dziedzinie Gildie kupieckie (na zakładce Edukacja drzewa rozwoju), a następnie wznieść w wiosce targowisko i zrekrutować co najmniej jednego kupca.

Handlować można na dwa sposoby:

  • (1) Po wybraniu jednej z własnych wiosek na ekranie mapy świata, wybierz wioskę, z którą chcesz handlować i kliknij opcję Wyślij surowce. Spowoduje to wyświetlenie ekranu handlu, na którym możesz wybrać dobra, które chcesz wysłać i określić ich ilość. Gdy już to zrobisz, kliknij opcję Wyślij.
  • (2) Drugi sposób polega na przejściu do ekranu handlu na zakładce wioski bez wybierania partnera handlowego, a następnie kliknięciu listy rozwijanej z targowiskami w stolicach gmin (z podpisem punkt wymiany), wybraniu targowiska i kliknięciu opcji Znajdź na mapie. Zaletą tej metody jest to, że umożliwia wyszukanie najlepszych aktualnie dostępnych ofert.

WSKAZÓWKA: Kliknięcie ikony ołówka umożliwia samodzielne wpisanie ilości dóbr, jaką chcesz handlować.

WSKAZÓWKA: Gdy masz aktywny żeton Premium, Zaawansowane opcje handlu mogą być użyte w celu znalezienia najwyższej albo najniższej ceny towaru w ulubionych i najbliższych punktach wymiany.

Punkt wymiany

Stockexchange.jpg
kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję
Punkt wymiany umożliwia kupowanie i sprzedawanie dóbr za złoto. Podobnie jak w przypadku handlu wymiennego, zanim uzyskasz dostęp do punktu wymiany, musisz wybudować targowisko i zrekrutować co najmniej jednego kupca.

Wszystkie punkty wymiany znajdują się w stolicach. Na początku możesz handlować tylko z punktem wymiany w stolicy własnej gminy, jednak przeprowadzając badania w dziedzinie Handel możesz poszerzyć dostępny rynek o wszystkie punkty wymiany na mapie świata.

Aby handlować w punktach wymiany: Wybierz wioskę, z której chcesz wysłać handlarzy, a następnie kliknij stolicę gminy, z którą chcesz handlować i wybierz targowisko. Spowoduje to wyświetlenie ekranu punktu wymiany. Są na nim do dyspozycji opcję zakupu i sprzedaży dóbr.

Samouczek dotyczący handlowania. Autor - shkdru

Zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży używane są ustalone pakiety. Wielkości pakietów są różne w przypadku różnych dóbr (np. drewnem handluje się w pakietach po 1000 jednostek, natomiast smołą — po 200 jednostek). Kwota w złocie uzyskiwana ze sprzedaży jest obliczana na podstawie ilości dóbr dostępnych aktualnie w punkcie wymiany. Im więcej dóbr dostępnych jest w punkcie, tym niższe są ceny sprzedaży i zakupu. Im mniej dóbr, tym ceny są wyższe. W związku z tym handlowanie z różnymi punktami wymiany może przynosić większe zyski.


WSKAZÓWKA: Na początku wszystkie dobra są dostępne w cenie 150 sztuk złota za pakiet i nie mogą być droższe.

WSKAZÓWKA: Do ceny zakupu dodawany jest również 25-procentowy podatek.

WSKAZÓWKA: Możesz ułatwić stolicy własnej gminy zarabianie pieniędzy, sprzedając dobra w jej punkcie wymiany.

Timer green.png wpis wiki: Inaczej niż w przypadku wojsk wysłanych do walki, wysłanych kupców nie można już zawrócić. Dotyczy to zarówno handlu ze stolicami, jak i z innymi wioskami.