Liczba miejsc na jednostki

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Liczba miejsc na jednostki jest obliczana na podstawie całkowitej liczby żołnierzy i jednostek w wiosce gracza. Wszyscy żołnierze i zwiadowcy zajmują jedno (1) miejsce na jednostki. Każdy mnich zajmuje 25 miejsc na jednostki, a kupiec — 10 miejsc na jednostki. W każdej z wiosek dostępnych jest maksymalnie 500 miejsc na jednostki. Nie zależy to od badań w dziedzinie Dowodzenie, które wpływają wyłącznie na maksymalną liczebność wojsk.


Każda wioska może pomieścić maksymalnie 500 jednostek. Jednostki to żołnierze, zwiadowcy, handlarze i mnisi. Każdy typ jednostki zajmuje inną liczbę miejsc na jednostki z dostępnych 500:

Jednostka Miejsce zajmowane przez jednostkę
Żołnierz, Katapulta, Kapitan 1
Zwiadowca 1
Kupiec 10
Mnich 25

Przykładowo, bez zwiadowców, handlarzy czy mnichów, można by zbudować armię o maksymalnej liczebności 500 żołnierzy. Jeśli jednak posiadasz w swojej wiosce ośmiu (8) zwiadowców (8 miejsc na jednostki), a do tego 10 kupców (10x10 miejsc na jednostki=100), masz zajętych 108 miejsc na jednostki, a na inne jednostki pozostają tylko 392 miejsca. To oznacza, że maksymalna wielkość twojej armii wyniosłaby 392 żołnierzy (chyba że zechcesz mieć również mnichów, wtedy będziesz mieć jeszcze mniej miejsc na jednostki dla żołnierzy).

WSKAZÓWKA: Mając wasali możesz mieć do dyspozycji wielokrotność 500 żołnierzy. By uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Wasale i seniorzy.

WSKAZÓWKA: Zagranie kartą Najemnicy pozwala na chwilowe przekroczenie maksymalnej liczby miejsc na jednostki, ale nie maksymalnej liczebności wojsk. Gracz utraci jednostki powracające do wioski, w której na skutek zagrania kartą Najemnicy nie ma już do dyspozycji wolnych miejsc na jednostki!