Mnisi

Z Stronghold Kingdoms Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Unitbox monk.jpgUnit monk.png
Typ jednostki
Monk.png Zmieniająca status
Wymagana ranga
Rank08.pngObywatel (8)
Wymagane badania
• Poziom 2 — Sztuka
• Poziom 5 — Teologia
• Poziom 1 — Wyświęcenie
Koszt w złocie
Icon gold.PNG150 za jednostkę (maleje wraz z liczbą kupowanych jednostek)
Potrzebne surowce
Icon peasant.PNG1 chłop na jednostkę
Liczba miejsc na jednostki
People unitspace icon 01.png 25


Mnisi mogą pełnić w otaczającym świecie różne role i można ich tworzyć na ekranie jednostek wioski. Zanim gracz będzie mógł tworzyć mnichów, musi przeprowadzić badania w dziedzinie Teologia na poziomie 5, a następnie w dziedzinie Wyświęcenie, dostępnej na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Szybkość mnichów można zwiększyć, przeprowadzając badania w dziedzinie Pielgrzymka.

WSKAZÓWKA: Mnisi nie powracają ze swoich wypraw, więc warto zachować rozwagę przy korzystaniu z ich usług.


Korzystanie z mnichów[edytuj | edytuj kod]

Aby mnisi mogli wykonywać swoje zadania, niezbędne są punkty wiary, które objaśniono szerzej tutaj.


Illustration monks.png

Wpływanie na głosowania[edytuj | edytuj kod]

Influence.png
Do podstawowych kompetencji mnichów należy wpływ, a dostęp do niego można uzyskać po przeprowadzeniu badań w dziedzinie Wyświęcenie. Gracz może wówczas wysyłać mnichów do wybranej gminy w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby głosów oddawanych na graczy z danej gminy w wyborach na wójta.

WSKAZÓWKA: Wpływ może być przydatnym narzędziem, dzięki któremu można rozszerzać zasięg terytorialny frakcji lub domów.

Aby wywrzeć wpływ na głosowanie, kliknij gminę i wybierz tego gracza, w odniesieniu do którego chcesz zmienić liczbę głosów. Kliknij symbol +, aby zwiększyć liczbę głosów, lub symbol -, aby ją zmniejszyć. Każdy mnich może dodać lub odebrać jeden (1) głos oddawany na wybranego gracza. Liczba punktów wiary niezbędnych do wysłania mnicha jest wyświetlana w prawym górnym rogu okna wpływu.

WSKAZÓWKA: Raz wysłanych mnichów nie można odwołać, dlatego warto zachować rozwagę!

Leczenie zarazy[edytuj | edytuj kod]

Restoration.png
Uzdrowienie umożliwia mnichom usunięcie zarazy ze stolicy i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do stolic gmin. Każdy wysłany mnich obniża stopień zarazy w stolicy o trzy (3) punkty. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Chrzest. Kolejne badania zwiększają stopień, o jaki może ograniczyć zarazę każdy z mnichów.

Zmniejszanie popularności[edytuj | edytuj kod]

Inquisistion.png
Inkwizycja ma zastosowanie tylko w odniesieniu do stolic gmin. Umożliwia mnichom zmniejszanie popularności we wszystkich wioskach na terenie danej gminy. Każdy wysłany mnich obniża popularność wioski o jeden (1) punkt, maksymalnie do sto (100) punktów. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Bierzmowanie. Kolejne badania sprawiają, że skutki tych działań są dłużej odczuwane.

Podnoszenie popularności[edytuj | edytuj kod]

Blessing.png
Małżeństwo lub Błogosławieństwo ma zastosowanie tylko w odniesieniu do stolic gmin. Umożliwia mnichom zwiększanie popularności we wszystkich wioskach na terenie danej gminy. Każdy wysłany mnich podnosi popularność wioski o jeden (1) punkt, przy czym maksymalna wartość to sto (100) punktów. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Małżeństwo. Kolejne badania sprawiają, że skutki tych działań są dłużej odczuwane.

Zapobieganie atakom[edytuj | edytuj kod]

Interdiction.png
Za pomocą interdyktu mnisi mogą chronić wioskę lub stolicę przed atakami ze strony innych graczy. Czas trwania każdego interdyktu to cztery (4) godziny. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Eucharystia. Badania na poziomie pierwszym umożliwią graczowi nakładanie interdyktu na siebie niezależnie od posiadanej rangi. Mnich może nałożyć interdykt na wioskę, w której został zwerbowany. Dalsze badania pozwalają na objęcie ochroną graczy na wyższych poziomach.

WSKAZÓWKA: Interdykt powstrzymuje rozpoczynanie ataków przeciwko wiosce lub stolicy, ale NIE chroni przed atakami, które już zostały rozpoczęte.

Eliminowanie wpływów religijnych[edytuj | edytuj kod]

Excommunication.png
Za pomocą ekskomuniki mnisi mogą uniemożliwić wiosce docelowej korzystanie z wpływów kościoła. Dotyczy to wyłącznie wiosek graczy. Gdy wioska jest pod działaniem ekskomuniki, nie można wysyłać z niej mnichów. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Ostatnie namaszczenie. Dalsze badania wydłużają czas trwania efektów ekskomuniki nakładanej przez poszczególnych mnichów. Ekskomunika NIE skraca czasu trwania interdyktu nałożonego na wioskę ani nie uniemożliwia nakładania interdyktów na ekskomunikowaną wioskę przez mnichów z innej wioski.
Absolution.png
Rozgrzeszenie skraca czas trwania ekskomuniki. Zanim to działanie będzie dostępne, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Spowiedź. Dalsze badania skracają czas trwania efektów ekskomuniki nakładanej przez poszczególnych mnichów.

Tabela kosztów[edytuj | edytuj kod]

Liczba kupowanych mnichów Koszt w złocie
1 Icon gold.PNG 150
2 Icon gold.PNG 120
3 Icon gold.PNG 100
4 Icon gold.PNG 85
5 Icon gold.PNG 70
6 Icon gold.PNG 60
7 Icon gold.PNG 50
8 Icon gold.PNG 40

Karty[edytuj | edytuj kod]

Nazwa karty Opis
Uzdrawianie Zwiększa liczbę uzdrowień przeprowadzanych przez mnichów w gminie.
Wysłannik Ta karta sprawia, że następny mnich lub grupa mnichów porusza się po mapie szybciej.
Polityka Zwiększa liczbę głosów, na które każdy z mnichów może wpłynąć podczas wyborów.