Budynki:Ucztowanie

Z Stronghold Kingdoms Wiki
(Przekierowano z Soli)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dobra luksusowe są przechowywane w ratuszu i są wykorzystywane do wydawania uczt, które generują punkty honoru. Pojemność Budynki:Ogólne|ratusza można zwiększyć, przeprowadzając badania w dziedzinie Inżynieria i ratusza|Pojemność Budynki:Ogólne|ratusza w zakładce badań Edukacja.

Budynek Obrazek Produkuje Opis
Chata myśliwska Huntershut.jpg Chata myśliwska służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest dziczyzna i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się chata myśliwska, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Łowiectwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Łowiectwo oraz przez ulepszenie gildii myśliwych w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 200 jednostek drewna, 200 jednostek kamienia i 100 sztuk złota. Venison.png
Warsztat stolarski Carpentersworkshop.jpg Warsztat stolarski służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są meble i może być stawiany w pobliżu drzew we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się warsztat, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Stolarstwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Stolarstwo oraz przez ulepszenie gildii stolarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 500 jednostek drewna, 500 jednostek kamienia i 200 sztuk złota. Furiture.png
Warsztat ludwisarski Metalwareworkshop.jpg Warsztat ludwisarski służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są wyroby metalowe i może być stawiany w wioskach typu nizinnego, wyżynnego i górskiego. Musi być położony w pobliżu złóż żelaza. Im bliżej ratusza znajduje się warsztat, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Obróbka metalu w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Obróbka metalu oraz przez ulepszenie gildii ludwisarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 750 jednostek drewna, 750 jednostek kamienia i 300 sztuk złota. Metalware.png
Warsztat krawiecki Tailors.jpg Warsztat krawiecki służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są ubrania i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej ratusza znajduje się ten budynek, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten warsztat, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Krawiectwo w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Krawiectwo oraz przez ulepszenie gildii krawców w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1000 jednostek drewna, 1000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Clothing.png
Winnica Vineyard.jpg Winnica służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest wino i może być usytuowana tylko w wiosce na zboczu doliny. Im bliżej ratusza znajduje się winnica, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Produkcja wina w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Produkcja wina oraz przez ulepszenie gildii winiarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1200 jednostek drewna, 1200 jednostek kamienia i 600 sztuk złota. Wine.png
Panew solna Saltpan.jpg Panew solna służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest sól i może być usytuowana w wiosce z równinami solnymi. Musi być usytuowana na złożach soli dostępnych w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Warzenie soli w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Warzenie soli oraz przez ulepszenie gildii wytwórców soli w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 1000 jednostek drewna, 1000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Salt.png
Dok przyprawowy Spicedock.jpg Dok przyprawowy służy do produkcji dóbr luksusowych, jakimi są przyprawy i może być usytuowany w wiosce typu Rzeka 1. Musi być usytuowany na brzegu rzeki w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Handel przyprawami w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Handel przyprawami oraz przez ulepszenie gildii handlarzy przyprawami w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna, 2000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Spice.png
Dok jedwabny Silkdock.jpg Dok jedwabny służy do produkcji dobra luksusowego, jakim jest jedwab i może być usytuowany jedynie w wiosce typu Rzeka 2. Musi być usytuowany na brzegu rzeki w wiosce. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Handel jedwabiem w zakładce Przemysł drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Handel jedwabiem oraz przez ulepszenie gildii handlarzy jedwabiem w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba złota, drewna i kamienia. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna, 2000 jednostek kamienia i 500 sztuk złota. Silk.png