Uprawnienia grup użytkowników

Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

  • Przyznane uprawnienie
  • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
  • Czytanie treści stron (read)
  • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
  • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
  • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
  • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
  • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
  • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
autopatrol
(lista członków grupy)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
Boty
(lista członków grupy)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Biurokraci
(lista członków grupy)
  • Blokowanie użytkownika, niewidoczne publicznie (hideuser)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
  • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
  • Możliwość dodawania do grup: Boty, Administratorzy, Biurokraci oraz autopatrol
  • Możliwość usuwania z grup: Boty, Administratorzy, Biurokraci oraz autopatrol
Checkuserzy
(lista członków grupy)
  • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
  • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Globalne boty
(lista członków grupy)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Globalni biurokraci
(lista członków grupy)
  • Blokowanie użytkownika, niewidoczne publicznie (hideuser)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Edycja uprawnień użytkownika (userrights)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
  • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
Globalni administratorzy
(lista członków grupy)
  • Add new or modify existing global blocks (globalblock)
  • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
  • Assign a global ID to a user (admin_user_assign)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Blokowanie użytkownika, niewidoczne publicznie (hideuser)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Delete a user (admin_user_delete)
  • Edycja danych interwiki (interwiki)
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
  • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
  • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
  • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
  • Edycja stron (edit)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
  • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
  • Importowanie stron z innych wiki (import)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Merge user accounts (admin_user_merge)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
  • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
  • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
  • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
  • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
  • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
  • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
  • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-private-log)
  • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
  • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
  • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
  • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
  • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
  • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
  • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
  • Rename a user (admin_user_rename)
  • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
  • Sync a user (admin_user_sync)
  • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
  • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
  • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
  • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
  • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
  • pagetranslation (pagetranslation)
  • skincategories (skincategories)
  • translate (translate)
  • translate-groupreview (translate-groupreview)
  • translate-import (translate-import)
  • translate-manage (translate-manage)
  • translate-messagereview (translate-messagereview)
  • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
GRASP
(lista członków grupy)
  • Add new or modify existing global blocks (globalblock)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Masowe usuwanie stron (nuke)
  • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
  • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
  • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
  • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
  • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
  • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
  • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
  • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
  • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
  • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
Administratorzy Hydry
(lista członków grupy)
  • Access wiki analytics (analytics)
  • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
  • Delete achievements (delete_achievements)
  • Edit achievements (edit_achievements)
  • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
  • Generate points comp reports (points_comp_reports)
  • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
  • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
  • Restore deleted achievements (restore_achievements)
  • View user wiki points history (wiki_points_admin)
Gamepedia Staff
(lista członków grupy)
  • Access wiki analytics (analytics)
  • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
  • Delete achievements (delete_achievements)
  • Edit achievements (edit_achievements)
  • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
  • Generate points comp reports (points_comp_reports)
  • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
  • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
  • Restore deleted achievements (restore_achievements)
  • Review and approve/unapprove wiki claims (wiki_claims)
  • View user wiki points history (wiki_points_admin)
Administratorzy
(lista członków grupy)
  • Access wiki analytics (analytics)
  • Add new or modify existing global blocks (globalblock)
  • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Blokowanie użytkownika, niewidoczne publicznie (hideuser)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Czyszczenie komentarzy na profilach użytkowników (profile-purgecomments)
  • Delete achievements (delete_achievements)
  • Dostęp do menadżera czcionek (font_manager)
  • Edit achievements (edit_achievements)
  • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
  • Edycja danych interwiki (interwiki)
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
  • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
  • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
  • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
  • Edycja stron (edit)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
  • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
  • Importowanie stron z innych wiki (import)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
  • Masowe usuwanie stron (nuke)
  • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
  • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
  • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
  • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
  • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
  • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
  • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
  • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
  • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
  • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
  • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
  • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
  • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
  • Restore deleted achievements (restore_achievements)
  • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
  • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
  • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
  • View user wiki points history (wiki_points_admin)
  • View the search log (search_log)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
  • pagetranslation (pagetranslation)
  • translate (translate)
  • translate-groupreview (translate-groupreview)
  • translate-import (translate-import)
  • translate-manage (translate-manage)
  • translate-messagereview (translate-messagereview)
  • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
  • Możliwość dodawania do grupy autopatrol
  • Możliwość usuwania z grupy autopatrol
Użytkownicy
(lista członków grupy)
  • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
  • Czytanie treści stron (read)
  • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
  • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
  • Edycja swoich plików CSS (editmyusercss)
  • Edycja swoich plików JSON (editmyuserjson)
  • Edycja swoich plików JavaScript (editmyuserjs)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • May claim the wiki to become a wiki guardian (claim_wiki)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
  • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
  • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
  • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
  • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Redaktorzy widżetów
(lista członków grupy)
  • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
Wiki guardians
(lista członków grupy)
  • Access wiki analytics (analytics)
  • Add new or modify existing global blocks (globalblock)
  • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Blokowanie użytkownika, niewidoczne publicznie (hideuser)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Czyszczenie komentarzy na profilach użytkowników (profile-purgecomments)
  • Delete achievements (delete_achievements)
  • Dostęp do menadżera czcionek (font_manager)
  • Edit achievements (edit_achievements)
  • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
  • Edycja danych interwiki (interwiki)
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
  • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
  • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
  • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
  • Edycja stron (edit)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
  • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
  • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
  • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
  • Importowanie stron z innych wiki (import)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
  • Masowe usuwanie stron (nuke)
  • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
  • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
  • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
  • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
  • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
  • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
  • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
  • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
  • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
  • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
  • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
  • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
  • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
  • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
  • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
  • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
  • Restore deleted achievements (restore_achievements)
  • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
  • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
  • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
  • View user wiki points history (wiki_points_admin)
  • View the search log (search_log)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
  • pagetranslation (pagetranslation)
  • translate (translate)
  • translate-groupreview (translate-groupreview)
  • translate-import (translate-import)
  • translate-manage (translate-manage)
  • translate-messagereview (translate-messagereview)
  • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
Widget
  • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)