We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Zobacz dane interwiki

Skocz do: nawigacja, szukaj

Jest to przegląd tabeli interwiki, określającej skróty przedrostków stosowanych do szybkiego tworzenia linków do różnych wiki i innych stron zewnętrznych. Aby uzyskać informacje na temat korzystania, zobacz instrukcję na MediaWiki.org.

Zobacz rejestr

Legenda
Przedrostek Przedrostek interwiki do użycia zgodnie ze składnią wiki [[prefiks:nazwa strony]].
URL Szablon dla adresów URL. Symbol $1 zostanie zastąpiony przez nazwę strony w [[prefiks:nazwa strony]].
Przekazuj tak Żądania HTTP z zewnątrz do tej lokalnej wiki do strony z tym prefiksem będą przekierowywane na adres docelowy tego interwiki.
nie Żądania HTTP z zewnątrz do tej lokalnej wiki do strony z tym prefiksem w URL będą powodować wyświetlenie strony „Niepoprawny tytuł” zamiast przeniesienia do zewnętrznej strony.
Transkluzja tak Jeżeli zostanie użyta składnia {{prefiks:nazwa strony}}, to zezwól na transkluzję (umieszczenie) szablonów/stron z zewnętrznej wiki, jeżeli włączone jest transkludowanie interwiki (scary transclusion).
nie Nie zezwalaj {{prefiks:nazwa strony}} na transkludowanie zewnętrznych szablonów/stron, raczej szukaj strony w przestrzeni szablonów.

Przedrostki interwiki

PrzedrostekURLPrzekazujTranskluzja
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1nienie
googlehttp://www.google.com/search?q=$1nienie
gphelphttps://help.gamepedia.com/$1taktak
gphelpplhttps://help-pl.gamepedia.com/$1taktak
mediawikiwikihttp://www.mediawiki.org/wiki/$1nienie
mediazillahttp://bugzilla.wikipedia.org/$1taknie
metawikipediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1nienie
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1nienie
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractnienie
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1nienie
slashdothttp://slashdot.org/article.pl?sid=$1nienie
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1nienie
wikimediahttp://wikimediafoundation.org/wiki/$1nienie
wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/$1taknie
wikisourcehttp://sources.wikipedia.org/wiki/$1taknie
wiktionaryhttp://en.wiktionary.org/wiki/$1taknie

Przedrostki międzyjęzykowe

Te prefiksy pasują do zdefiniowanych kodów języków i będą wykorzystywane do tworzenia listy „W innych językach”, gdy zostaną dodane na stronę.

PrzedrostekURLPrzekazujTranskluzja
dehttps://strongholdkingdoms-de.gamepedia.com/$1nienie
enhttps://strongholdkingdoms.gamepedia.com/$1nienie
eshttps://strongholdkingdoms-es.gamepedia.com/$1nienie
frhttps://strongholdkingdoms-fr.gamepedia.com/$1nienie
ithttps://strongholdkingdoms-it.gamepedia.com/$1nienie
pthttps://strongholdkingdoms-pt.gamepedia.com/$1nienie
ruhttps://strongholdkingdoms-ru.gamepedia.com/$1nienie
trhttps://strongholdkingdoms-tr.gamepedia.com/$1nienie