Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zablokuj użytkownika.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika, adres IP albo zakres adresów IP, które chcesz zablokować. Nie można używać razem z userid.

Typ: nazwa użytkownika
userid

User ID to block. Cannot be used together with user.

Typ: liczba całkowita
expiry

Czas trwania. Może być względny (np. 5 months or 2 weeks) lub konkretny (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli jest ustawiony na infinite, indefinite, lub never, blokada nigdy nie wygaśnie.

Domyślnie: never
reason

Powód blokady.

Domyślnie: (puste)
anononly

Blokuj tylko anonimowych użytkowników (blokuje anonimowe edycje z tego adresu IP).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zapobiegnij utworzeniu konta.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
autoblock

Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie się logował.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noemail

Uniemożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu wiki. (Wymagane uprawnienie blockemail).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidename

Ukryj nazwę użytkownika z rejestru blokad. (Wymagane uprawnienie hideuser)

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allowusertalk

Pozwala użytkownikowi edytować własną stronę dyskusji (zależy od $wgBlockAllowsUTEdit).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
reblock

Jeżeli ten użytkownik jest już zablokowany, nadpisz blokadę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchuser

Obserwuj stronę użytkownika lub IP oraz ich strony dyskusji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tags

Zmieniaj tagi by potwierdzić wejście do bloku logów.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Zablokuj IP 192.0.2.5 na 3 dni z powodem First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Zablokuj użytkownika Vandal na zawsze z powodem Vandalism i uniemożliw utworzenie nowego konta oraz wysyłanie emaili.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]