Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=changeauthenticationdata (changeauth)

(main | changeauthenticationdata)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.

Parametry:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Ten parametr jest wymagany.
changeauthtoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.