Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=cheevosstats

(main | cheevosstats)
Parametry:
do

Action to take.

Ten parametr jest wymagany.
wiki

The wiki to filter by

achievementId
(bez opisu)