Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)

Zauważ różnicę między dwoma stronami

A revision number, a page title, a page ID, text, or a relative reference for both "from" and "to" must be passed.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Typ: liczba całkowita
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Typ: liczba całkowita
fromtext

Use this text instead of the content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

fromsection

Only use the specified section of the specified 'from' content.

frompst

Dokonaj zapisu wersji roboczej transformacji przeprowadzonej na fromtext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
fromcontentformat

Content serialization format of fromtext.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
fromcontentmodel

Content model of fromtext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Typ: liczba całkowita
torev

Druga wersja do porównania.

Typ: liczba całkowita
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z następujących wartości: prev, next, cur
totext

Use this text instead of the content of the revision specified by totitle, toid or torev.

tosection

Only use the specified section of the specified 'to' content.

topst

Do a pre-save transform on totext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tocontentformat

Content serialization format of totext.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
tocontentmodel

Content model of totext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Domyślnie: diff|ids|title
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [otwórz w brudnopisie]