Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Tytuł strony do edycji. Nie może być użyty równocześnie z pageid.

pageid

ID strony do edycji. Nie może być używany równocześnie z title.

Typ: liczba całkowita
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Opis edycji. Także tytuł sekcji gdy użyto section=new, a nie ustawiono sectiontitle.

tags

Znaczniki zmian do zastosowania w tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
minor

Drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
notminor

Nie oznaczaj tej zmiany jako drobną.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
basetimestamp

Czas wersji, która jest edytowana. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Można pobrać poprzez action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Czas rozpoczęcia procesu edycji. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Odpowiednia wartość może być pobrana za pomocą curtimestamp podczas rozpoczynania procesu edycji (np. podczas ładowania zawartości strony do edycji).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Ignoruj błędy o usunięciu strony w międzyczasie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createonly

Nie edytuj strony, jeśli już istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
md5

Hash MD5 parametru text lub złączonych parametrów prependtext i appendtext. Jeżeli ustawiony, edycja nie zostanie zapisana dopóki hash nie będzie się zgadzać.

prependtext

Tekst do dodania na początku strony. Zastępuje text.

appendtext

Tekst do dodania na końcu strony. Zastępuje text.

Użyj section=new zamiast tego parametru aby dodać nową sekcję.

undo

Wycofaj tę wersję. Zastępuje text, prependtext i appendtext.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
undoafter

Wycofaj wszystkie wersje od undo do tej. Jeżeli nie ustawiono, wycofaj tylko jedną wersję.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
contentformat

Format serializacji zawartości wprowadzonego tekstu.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Model zawartości nowego tekstu.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Token powinien być wysyłany jako ostatni parametr albo przynajmniej po parametrze text.

Ten parametr jest wymagany.