Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)

Zwraca kanał listy obserwowanych.

Parametry:
feedformat

Format kanału.

Jedna z następujących wartości: rss, atom
Domyślnie: rss
hours

Wymień strony zmienione w ciągu tylu godzin licząc od teraz.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 72.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 24
linktosections

Linkuj bezpośrednio do zmienionych sekcji jeżeli to możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
Przykłady:
Pokaż kanał listy obserwowanych.
api.php?action=feedwatchlist [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wszystkie zmiany na obserwowanych stronach dokonane w ciągu ostatnich 6 godzin.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [otwórz w brudnopisie]