Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=import

(main | import)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Podsumowanie importu rekordów dziennika.

xml

Przesłany plik XML.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

Dla importów interwiki: wiki, z której importować.

Jedna z następujących wartości:
interwikipage

Dla importów interwiki: strona do importu.

fullhistory

Dla importów interwiki: importuj całą historię, a nie tylko obecną wersję.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
templates

Dla importów interwiki: importuj też wszystkie użyte szablony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
namespace

Importuj do tej przestrzeni nazw. Nie może być użyte razem z rootpage.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
assignknownusers

Assign edits to local users where the named user exists locally.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rootpage

Importuj jako podstronę tej strony. Nie może być użyte razem z namespace.

tags

Change tags to apply to the entry in the import log and to the null revision on the imported pages.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.