Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=managetags

(main | managetags)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.

Parametry:
operation

Jakiej operacji dokonać:

create
Stworzenie nowego znacznika zmian do ręcznego użycia.
delete
Usunięcie znacznika zmian z bazy danych, włącznie z usunięciem danego znacznika z wszystkich oznaczonych nim zmian i wpisów rejestru i ostatnich zmian.
activate
Aktywuj znacznik zmian, użytkownicy będą mogli go ręcznie przypisywać.
deactivate
Dezaktywuj znacznik zmian, użytkownicy nie będą mogli przypisywać go ręcznie.
Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: create, delete, activate, deactivate
tag

Znacznik do utworzenia, usunięcia, aktywacji lub dezaktywacji. Do utworzenia znacznika, nazwa nie misi istnieć. Do usunięcia znacznika, musi on istnieć. Do aktywacji znacznika, musi on istnieć i nie może być w użyciu przez żadne rozszerzenie. Do dezaktywowania znacznika, musi on być do tej pory aktywowany i ręcznie zdefiniowany.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Opcjonalny powód utworzenia, usunięcia, włączenia lub wyłączenia znacznika.

ignorewarnings

Czy zignorować ostrzeżenia, które pojawiają się w trakcie operacji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.