Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)

Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

Ten parametr jest wymagany.
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Domyślnie: 0
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
suggest

Nic nie robi, jeżeli $wgEnableOpenSearchSuggest ustawiono na false.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
redirects

Jak obsługiwać przekierowania:

return
Zwróć samo przekierowanie.
resolve
Zwróć stronę docelową. Może zwrócić mniej niż wyników określonych w limit.

Z powodów historycznych, domyślnie jest to "return" dla format=json, a "resolve" dla innych formatów.

Jedna z następujących wartości: return, resolve
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, xml, xmlfm
Domyślnie: json
warningsaserror

Jeżeli pojawią się ostrzeżenia związane z format=json, zwróć błąd API zamiast ignorowania ich.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [otwórz w brudnopisie]