Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=protect

(main | protect)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień poziom zabezpieczenia strony.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Typ: liczba całkowita
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
reason

Powód zabezpieczania/odbezpieczania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
cascade

Włącz ochronę kaskadową (chronione są wszystkie osadzone szablony i obrazki na tej stronie). Ignorowane, jeśli żaden z danych poziomów ochrony nie wspiera kaskadowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.