Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=query

(main | query)

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Lista kategorii, do których należą strony
categoryinfo
Zwraca informacje o danych kategoriach.
cirrusdoc
Dump of a CirrusSearch article document
contributors
Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
extracts
Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
imageinfo
Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Pokaż podstawowe informacje o stronie.
iwlinks
Wyświetla wszystkie liki interwiki z danych stron.
langlinks
Returns all interlanguage links from the given pages.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageimages
Returns information about images on the page, such as thumbnail and presence of photos.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
references
Return a data representation of references associated with the given pages.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, categoryinfo, cirrusdoc, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, extracts, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageimages, pageprops, redirects, references, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

abusefilters
Pokaż szczegóły filtrów nadużyć.
abuselog
Show events that were caught by one of the abuse filters.
allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
blocks
Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
checkuser
Umożliwia sprawdzenie, z których adresów IP edytował zadany użytkownik lub odnalezienie nazw użytkowników korzystających z zadanego adresu IP.
checkuserlog
Pobierz wypisy w rejestrze zapytań checkuser.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Pobierz zdarzenia z rejestru.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
tags
Lista znaczników zmian.
usercontribs
Get all edits by a user.
users
Pobierz informacje o liście użytkowników.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
deletedrevs
Przestarzałe. List deleted revisions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, checkuser, checkuserlog, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Return messages from this site.
authmanagerinfo
Retrieve information about the current authentication status.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w query+titles, query+pageids, oraz query+revids, a także ze stron zwróconych przez query+generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)