Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

meta=siteinfo (si)

(main | query | siteinfo)

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Ogólne informacje o systemie.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
Lista aliasów stron specjalnych.
magicwords
Lista słów magicznych i ich aliasów.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returns a list of language codes for which LanguageConverter is enabled, and the variants supported for each.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Domyślnie: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z następujących wartości: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sinumberingroup

Wyświetla liczbę użytkowników w grupach użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.