Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=userrights

(main | userrights)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
userid

Identyfikator użytkownika.

Typ: liczba całkowita
add

Dodaj użytkownika do tych grup, lub, jeżeli jest już ich członkiem, zmień czas wygaśnięcia członkostwa w tych grupach.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
remove

Usuń użytkownika z tych grup.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token "userrights" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
Przykłady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]