Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Moduł główny

Stan: Wszystkie funkcje opisane na tej stronie powinny działać, ale API nadal jest aktywnie rozwijane i mogą się zmienić w dowolnym czasie. Subskrybuj listę dyskusyjną mediawiki-api-announce, aby móc na bieżąco dowiadywać się o aktualizacjach.

Błędne żądania: Gdy zostanie wysłane błędne żądanie do API, zostanie wysłany w odpowiedzi nagłówek HTTP z kluczem "MediaWiki-API-Error" i zarówno jego wartość jak i wartość kodu błędu wysłanego w odpowiedzi będą miały taką samą wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz API: Błędy i ostrzeżenia.

Testowanie: Aby łatwo testować żądania API, zobacz Special:ApiSandbox.

Parametry:
action

Wybierz akcję do wykonania.

abusefiltercheckmatch
Check to see if an AbuseFilter matches a set of variables, an edit, or a logged AbuseFilter event.
abusefilterchecksyntax
Check syntax of an AbuseFilter filter.
abusefilterevalexpression
Evaluates an AbuseFilter expression.
abusefilterunblockautopromote
Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.
allsites
Get Stats and information about sites hosted on the wiki farm. There are several ways to control the amount of data returned.
block
Zablokuj użytkownika.
categorytree
Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.
changeauthenticationdata
Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.
checktoken
Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.
cirrus-config-dump
Zrzut konfiguracji CirrusSearch.
cirrus-mapping-dump
Zrzut mapowania CirrusSearch dla tej wiki.
cirrus-profiles-dump
Dump of CirrusSearch profiles for this wiki.
cirrus-settings-dump
Zrzut ustawień CirrusSearch dla tej wiki.
clearhasmsg
Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
clientlogin
Log in to the wiki using the interactive flow.
comment
Umożliwia wykonywanie akcji związanych z komentowaniem.
compare
Pokaż porównanie dwóch stron.
createaccount
Utwórz nowe konto.
cspreport
Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
databasenodes
Get information about database nodes.
delete
Usuń stronę.
dseditlog
Get edit log information.
dspromotion
Retrieve and modify information about marketing promotions.
dstoolslog
Pull logs and other information about server jobs.
dswiki
Look up and search for wikis.
edit
Twórz i edytuj strony.
emailuser
Wyślij e‐mail do użytkownika.
embedvideo
Get generated video embed code for given parameters.
expandtemplates
Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.
feedcontributions
Zwraca kanał wkładu użytkownika.
feedrecentchanges
Zwraca kanał ostatnich zmian.
feedwatchlist
Zwraca kanał listy obserwowanych.
filerevert
Przywróć plik do starej wersji.
friend
Allows friending actions to be taken.
help
Wyświetl pomoc dla określonych modułów.
hydraauth
Central user authentication for the Hydra Wiki Platform.
hydralytics
Get and reset basic statistics about the provided analytics.
imagerotate
Obróć jeden lub wiecej obrazków.
import
Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
linksuggest
Proponuje linki edytorom podczas edycji
login
Log in and get authentication cookies.
logout
Wyloguj i wyczyść dane sesji.
managetags
Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.
mergehistory
Łączenie historii edycji.
mobileview
Returns data needed for mobile views.
move
Przenieś stronę.
notifications
Retrieve notifications for the current user.
opensearch
Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.
options
Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.
paraminfo
Zdobądź informacje o modułach API.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Sprawdź stronę lub edycję.
profile
Umożliwia modyfikowanie podstawowych akcji związanych z danymi profilu.
protect
Zmień poziom zabezpieczenia strony.
purge
Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.
revisiondelete
Delete and undelete revisions.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Zmień język strony.
social
Handle social pop ups.
spamblacklist
Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście spamu.
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
thank
Wysyła powiadomienie z podziękowaniem do edytującego.
titleblacklist
Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.
unblock
Odblokuj użytkownika.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
visualeditor
Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.
visualeditoredit
Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
webapp-manifest
Returns a webapp manifest.
tokens
Przestarzałe. Get tokens for data-modifying actions.
Jedna z następujących wartości: abusefiltercheckmatch, abusefilterchecksyntax, abusefilterevalexpression, abusefilterunblockautopromote, allsites, block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, cirrus-config-dump, cirrus-mapping-dump, cirrus-profiles-dump, cirrus-settings-dump, clearhasmsg, clientlogin, comment, compare, createaccount, cspreport, databasenodes, delete, dseditlog, dspromotion, dstoolslog, dswiki, edit, emailuser, embedvideo, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, friend, help, hydraauth, hydralytics, imagerotate, import, linkaccount, linksuggest, login, logout, managetags, mergehistory, mobileview, move, notifications, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, profile, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, social, spamblacklist, stashedit, tag, thank, titleblacklist, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, visualeditor, visualeditoredit, watch, webapp-manifest, tokens
Domyślnie: help
format

Format danych wyjściowych.

json
Dane wyjściowe w formacie JSON.
jsonfm
Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).
none
Output nothing.
php
Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.
phpfm
Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Dane wyjściowe w formacie XML.
xmlfm
Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).
Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Domyślnie: jsonfm
maxlag

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu maxlag jest zwracany z wiadomością jak Oczekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia.
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Typ: liczba całkowita
smaxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną s-maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
maxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
assert

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany, jeżeli wybrano user, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano bot.

Jedna z następujących wartości: user, bot
assertuser

Sprawdź, czy bieżący użytkownik posiada nazwę.

Typ: nazwa użytkownika
requestid

Każda wartość tu podana będzie dołączana do odpowiedzi. Może być użyta do rozróżniania żądań.

servedby

Dołącz do odpowiedzi nazwę hosta, który obsłużył żądanie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
curtimestamp

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
responselanginfo

Include the languages used for uselang and errorlang in the result.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).

For authenticated requests, this must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, the Access-Control-Allow-Origin and Access-Control-Allow-Credentials headers will be set.

For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the Access-Control-Allow-Origin header to be set, but Access-Control-Allow-Credentials will be false and all user-specific data will be restricted.

uselang

Język, w którym mają być pokazywane tłumaczenia wiadomości. action=query&meta=siteinfo z siprop=languages zwróci listę języków lub ustaw jako user, aby pobrać z preferencji zalogowanego użytkownika lub content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki.

Domyślnie: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Jedna z następujących wartości: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Domyślnie: bc
errorlang

Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.

Domyślnie: uselang
errorsuselocal

If given, error texts will use locally-customized messages from the MediaWiki namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [otwórz w brudnopisie]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [otwórz w brudnopisie]
Uprawnienia:
writeapi
Zapis poprzez interfejs API
Przydzielone dla: all, user, bot oraz global_bot
apihighlimits
Użyj wyższych limitów w zapytaniach API (dla zapytań powolnych: 500; dla zapytań szbkich: 5000). Limity zapytań powolnych są także stosowane dla parametrów z podanymi wieloma wartościami.
Przydzielone dla: bot, sysop, global_sysop, global_bot oraz wiki_guardian

action=abusefiltercheckmatch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Check to see if an AbuseFilter matches a set of variables, an edit, or a logged AbuseFilter event.

vars, rcid or logid is required however only one may be used.

Parametry:
filter

The full filter text to check for a match.

Ten parametr jest wymagany.
vars

JSON encoded array of variables to test against.

rcid

Recent change ID to check against.

Typ: liczba całkowita
logid

Abuse filter log ID to check against.

Typ: liczba całkowita

action=abusefilterchecksyntax

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Check syntax of an AbuseFilter filter.

Parametr:
filter

The full filter text to check syntax on.

Ten parametr jest wymagany.

action=abusefilterevalexpression

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Evaluates an AbuseFilter expression.

Parametr:
expression

Wyrażenie do sprawdzenia.

Ten parametr jest wymagany.

action=abusefilterunblockautopromote

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika, którego chcesz odblokować.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=allsites

Get Stats and information about sites hosted on the wiki farm. There are several ways to control the amount of data returned.

 1. Use lastModified to constrain the data by date.
 2. Use siteKey to constrain the data to a specific wiki.
 3. Use filter to control the data points returned. This can be combined with lastModified or siteKey.

Filter Syntax:

The filter syntax is a combination of array keys separated by commas and pipes to represent array structure. Ex: wikis|wiki_name,wiki_domain would return an array of wiki_name and wiki_domain under the wikis array.

See Example section for more information.

Parametry:
do

All Sites query to perform. This defaults to getSiteStats if no do param is provided. This is a place holder for API expansion.

lastModified

Only return wikis modified after the date and time specified (unix timestamp).

Typ: liczba całkowita
siteKey

Only return data for the specified site. This is the key provided for each wiki as md5_key in the data for each wiki.

site_key
Przestarzałe.

Deprecated in favor of siteKey which does not modify the data structure.

filter

Filter data points using a special syntax to represent array structure. Specify array keys separated by commas (,) and pipes (|) to indicate the array level.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Przykłady:
Get all site stats and wikis currently in the the wiki farm System.
api.php?action=allsites&format=json&formatversion=2 [otwórz w brudnopisie]
Get all site stats and wikis that have been modified after Tuesday, August 21, 2018 2:58:29 PM GMT-05:00 DST.
api.php?action=allsites&format=json&formatversion=2&lastModified=1534881509 [otwórz w brudnopisie]
Get a specific site by its site key. This is returned as the md5_key in the initial data set.
api.php?action=allsites&format=json&formatversion=2&siteKey=814eff22aaa6e6bd72c91dfd23730bcf [otwórz w brudnopisie]
Filter the data set to specific keys to reduce that amount of data returned. This can be combined with other parameters.
api.php?action=allsites&format=json&formatversion=2&filter=totals,wikis|ss_total_wikis,wiki_name,wiki_domain,wiki_category,wiki_tags [otwórz w brudnopisie]

action=block

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zablokuj użytkownika.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika, adres IP albo zakres adresów IP, które chcesz zablokować. Nie można używać razem z userid.

Typ: nazwa użytkownika
userid

User ID to block. Cannot be used together with user.

Typ: liczba całkowita
expiry

Czas trwania. Może być względny (np. 5 months or 2 weeks) lub konkretny (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli jest ustawiony na infinite, indefinite, lub never, blokada nigdy nie wygaśnie.

Domyślnie: never
reason

Powód blokady.

Domyślnie: (puste)
anononly

Blokuj tylko anonimowych użytkowników (blokuje anonimowe edycje z tego adresu IP).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zapobiegnij utworzeniu konta.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
autoblock

Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie się logował.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noemail

Uniemożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu wiki. (Wymagane uprawnienie blockemail).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidename

Ukryj nazwę użytkownika z rejestru blokad. (Wymagane uprawnienie hideuser)

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allowusertalk

Pozwala użytkownikowi edytować własną stronę dyskusji (zależy od $wgBlockAllowsUTEdit).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
reblock

Jeżeli ten użytkownik jest już zablokowany, nadpisz blokadę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchuser

Obserwuj stronę użytkownika lub IP oraz ich strony dyskusji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tags

Znaczniki do dodania przy wpisie w rejestrze.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
partial

Zablokuj użytkownikowi dostęp do wybranych stron lub przestrzeni nazw zamiast do całej witryny.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
pagerestrictions

Lista tytułów stron do zablokowania użytkownikowi możliwości edycji. Ma zastosowanie tylko gdy 'partial' (częściowa) jest ustawione na true (prawda).

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

List of namespace IDs to block the user from editing. Only applies when partial is set to true.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Zablokuj IP 192.0.2.5 na 3 dni z powodem First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Zablokuj użytkownika Vandal na zawsze z powodem Vandalism i uniemożliw utworzenie nowego konta oraz wysyłanie emaili.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=categorytree

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CategoryTree
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.

Parametry:
category

Tytuł w przestrzeni nazw kategorii, prefiks będzie ignorowany jeżeli podany.

Ten parametr jest wymagany.
options

Opcje dla konstruktora CategoryTree w postaci obiektu JSON. Opcja depth domyślnie wynosi 1.

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.

Parametry:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Ten parametr jest wymagany.
changeauthtoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.

Parametry:
type

Typ tokenu do przetestowania.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token do przetestowania.

Ten parametr jest wymagany.
maxtokenage

Maksymalny wiek tokenu, w sekundach.

Typ: liczba całkowita

action=cirrus-config-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zrzut konfiguracji CirrusSearch.

Przykład:
Pobierz zrzut konfiguracji CirrusSearch.
api.php?action=cirrus-config-dump [otwórz w brudnopisie]

action=cirrus-mapping-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zrzut mapowania CirrusSearch dla tej wiki.

Przykład:
Pobierz zrzut mapowania CirrusSearch dla tej wiki.
api.php?action=cirrus-mapping-dump [otwórz w brudnopisie]

action=cirrus-profiles-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Dump of CirrusSearch profiles for this wiki.

Parametr:
verbose

Dump the profiles content

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get a dump of CirrusSearch profiles for this wiki.
api.php?action=cirrus-profiles-dump [otwórz w brudnopisie]

action=cirrus-settings-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zrzut ustawień CirrusSearch dla tej wiki.

Przykład:
Pobierz zrzut ustawień CirrusSearch dla tej wiki.
api.php?action=cirrus-settings-dump [otwórz w brudnopisie]

action=clearhasmsg

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.

Przykład:
Wyczyść flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
api.php?action=clearhasmsg [otwórz w brudnopisie]

action=clientlogin (login)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Log in to the wiki using the interactive flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
logintoken

Token "login" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Przykłady:
Start the process of logging in to the wiki as user Example with password ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=comment

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Źródło: Curse Profile
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Umożliwia wykonywanie akcji związanych z komentowaniem.

Parametr:
do

Możliwe wartości do wykonania:

restore, remove, purge, add, getReplies, getRaw, edit, addToDefault, report, resolveReport

Ten parametr jest wymagany.

action=compare

Pokaż porównanie dwóch stron.

A revision number, a page title, a page ID, text, or a relative reference for both "from" and "to" must be passed.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Typ: liczba całkowita
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Typ: liczba całkowita
fromslots

Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
fromtext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
frompst

Dokonaj zapisu wersji roboczej transformacji przeprowadzonej na fromtext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
fromtext
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.

fromcontentformat
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
fromcontentmodel
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
fromsection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Typ: liczba całkowita
torev

Druga wersja do porównania.

Typ: liczba całkowita
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z następujących wartości: prev, next, cur
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
topst

Do a pre-save transform on totext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
totext
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
tocontentmodel
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
tosection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Domyślnie: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [otwórz w brudnopisie]

action=createaccount (create)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Utwórz nowe konto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createtoken

Token "createaccount" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=cspreport

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.

Parametry:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
source

What generated the CSP header that triggered this report

Domyślnie: internal

action=databasenodes

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: DynamicSettings
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get information about database nodes.

Get information about the number of database nodes, how many wikis are on each, and how full each node is considered. This is a private API for usage between servers.

Parametr:
key

Secret key to authentication the request.

Ten parametr jest wymagany.

action=delete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Usuń stronę.

Parametry:
title

Title of the page to delete. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to delete. Cannot be used together with title.

Typ: liczba całkowita
reason

Powód usuwania. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie użyty powód wygenerowany automatycznie.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=dseditlog

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: DynamicSettings
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get edit log information.

Typically used to generate diffs between the prior and current state of wiki settings.

Parametry:
do
⧼apihelp-dseditlog-param-do⧽
Ten parametr jest wymagany.
logId
⧼apihelp-dseditlog-param-logId⧽
Ten parametr jest wymagany.
Typ: liczba całkowita

action=dspromotion

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: DynamicSettings
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Retrieve and modify information about marketing promotions.

Parametry:
do

Action to perform: [updateWeight]

Ten parametr jest wymagany.
weight

Integer, zero or higher, for the weight of the promotion to change its priority in the list.

action=dstoolslog

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: DynamicSettings
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pull logs and other information about server jobs.

Pull console logs, diagnostics, and other information that can help diagnose issues with jobs initiated on the server.

Parametry:
do

Action to perform: [getLogOutput]

Ten parametr jest wymagany.
jobkey

The identifier for the server job to work with.

Ten parametr jest wymagany.
truncate

Only return last X number of characters.

Typ: liczba całkowita

action=dswiki

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: DynamicSettings
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Look up and search for wikis.

Look up and search wikis based on a combination of site key identifier or domain name.

Parametry:
do

Action to perform: [getWiki]

Ten parametr jest wymagany.
search

Loose text search by wiki name,

site_key

Return a specific wiki by its identifier.

site_keys

Return multiple specific wikis their identifiers, comma separated.

action=edit

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Tytuł strony do edycji. Nie może być użyty równocześnie z pageid.

pageid

ID strony do edycji. Nie może być używany równocześnie z title.

Typ: liczba całkowita
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Opis edycji. Także tytuł sekcji gdy użyto section=new, a nie ustawiono sectiontitle.

tags

Znaczniki zmian do zastosowania w tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
minor

Drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
notminor

Nie oznaczaj tej zmiany jako drobną.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
basetimestamp

Czas wersji, która jest edytowana. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Można pobrać poprzez action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Czas rozpoczęcia procesu edycji. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Odpowiednia wartość może być pobrana za pomocą curtimestamp podczas rozpoczynania procesu edycji (np. podczas ładowania zawartości strony do edycji).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Ignoruj błędy o usunięciu strony w międzyczasie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createonly

Nie edytuj strony, jeśli już istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
md5

Hash MD5 parametru text lub złączonych parametrów prependtext i appendtext. Jeżeli ustawiony, edycja nie zostanie zapisana dopóki hash nie będzie się zgadzać.

prependtext

Tekst do dodania na początku strony. Zastępuje text.

appendtext

Tekst do dodania na końcu strony. Zastępuje text.

Użyj section=new zamiast tego parametru aby dodać nową sekcję.

undo

Wycofaj tę wersję. Zastępuje text, prependtext i appendtext.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
undoafter

Wycofaj wszystkie wersje od undo do tej. Jeżeli nie ustawiono, wycofaj tylko jedną wersję.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
contentformat

Format serializacji zawartości wprowadzonego tekstu.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Model zawartości nowego tekstu.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Token powinien być wysyłany jako ostatni parametr albo przynajmniej po parametrze text.

Ten parametr jest wymagany.

action=emailuser

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyślij e‐mail do użytkownika.

Parametry:
target

Użytkownik, do którego wysłać e-mail.

Ten parametr jest wymagany.
subject

Nagłówek tematu.

text

Treść emaila.

Ten parametr jest wymagany.
ccme

Wyślij kopię wiadomości do mnie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Wyślij e-mail do użytkownika WikiSysop z tekstem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=embedvideo

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: EmbedVideo
 • Licencja: MIT

Get generated video embed code for given parameters.

Parametry:
service

Name of the service (youtube, twitch, ect)

Ten parametr jest wymagany.
id

The ID of the video for that service

Ten parametr jest wymagany.
dimensions

Either a numeric width (100) or width by height (100x100)

alignment

Alignment of video

description

Description of video

container

Accepts frame, or leave empty

urlargs

Additional arguments to pass in the video url (for some services)

autoresize

Auto resize video? (true or false)

action=expandtemplates

Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.

Parametry:
title

Tytuł strony.

text

Wikitext do przekonwertowania.

Ten parametr jest wymagany.
revid

ID wersji, dla {{REVISIONID}} i podobnych zmiennych.

Typ: liczba całkowita
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Rozwinięty wikitekst.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=feedcontributions

Zwraca kanał wkładu użytkownika.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: rss, atom
Domyślnie: rss
user

Jakich użytkowników pobrać wkład.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
namespace

Z jakiej przestrzeni nazw wyświetlać wkład użytkownika.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
year

Od roku (i wcześniej).

Typ: liczba całkowita
month

Od miesiąca (i wcześniej).

Typ: liczba całkowita
tagfilter

Pokaż tylko wkład z tymi znacznikami.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): Broken category, mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo, abusefilter-condition-limit, mobile edit, mobile web edit, advanced mobile edit, visualeditor, visualeditor-needcheck, visualeditor-switched, visualeditor-wikitext
Domyślnie: (puste)
deletedonly

Pokazuj tylko usunięty wkład.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
toponly

Pokazuj tylko edycje będące ostatnią zmianą strony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
newonly

Pokazuj tylko edycje tworzące stronę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hideminor

Ukryj drobne zmiany.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
showsizediff

Pokaż różnicę rozmiaru między wersjami.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Zwróć liste edycji dokonanych przez użytkownika Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [otwórz w brudnopisie]

action=feedrecentchanges

Zwraca kanał ostatnich zmian.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: rss, atom
Domyślnie: rss
namespace

Przestrzeń nazw, do której ograniczone są wyniki.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
invert

Wszystkie przestrzenie nazw oprócz wybranej.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
associated

Uwzględnij powiązaną przestrzeń nazw (dyskusja lub treść).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
days

Dni, do których ograniczone są wyniki.

Wartość musi być nie mniejsza niż 1.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 7
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 50.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 50
from

Pokaż zmiany od tamtej chwili.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
hideminor

Ukryj drobne zmiany.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidebots

Ukryj zmiany zrobione przez boty.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hideanons

Ukryj zmiany zrobione przez anonimowych użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hideliu

Ukryj zmiany zrobione przez zarejestrowanych użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidepatrolled

Ukryj sprawdzone zmiany.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidemyself

Ukryj zmiany zrobione przez obecnego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidecategorization

Ukryj zmiany w kategoryzacji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tagfilter

Filtruj po znacznikach.

target

Pokaż tylko zmiany na stronach linkowanych z tej strony.

showlinkedto

Pokaż zmiany na stronach linkujących do wybranej strony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=feedwatchlist

Zwraca kanał listy obserwowanych.

Parametry:
feedformat

Format kanału.

Jedna z następujących wartości: rss, atom
Domyślnie: rss
hours

Wymień strony zmienione w ciągu tylu godzin licząc od teraz.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 72.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 24
linktosections

Linkuj bezpośrednio do zmienionych sekcji jeżeli to możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
Przykłady:
Pokaż kanał listy obserwowanych.
api.php?action=feedwatchlist [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wszystkie zmiany na obserwowanych stronach dokonane w ciągu ostatnich 6 godzin.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [otwórz w brudnopisie]

action=filerevert

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Przywróć plik do starej wersji.

Parametry:
filename

Docelowa nazwa pliku bez prefiksu Plik:

Ten parametr jest wymagany.
comment

Prześlij komentarz.

Domyślnie: (puste)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=friend

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Curse Profile
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Allows friending actions to be taken.

Parametr:
do

Możliwe wartości do wykonania:

send, confirm, ignore, remove, directreq

Ten parametr jest wymagany.

action=help

Wyświetl pomoc dla określonych modułów.

Parametry:
modules

Moduły do wyświetlenia pomocy dla (wartości action i format parametry, lub main). Może określić podmoduły z +.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: main
submodules

Dołącz pomoc podmodułów nazwanego modułu.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
recursivesubmodules

Zawiera pomoc dla podmodułów rekursywnie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
toc

Dołącz spis treści do wyjściowego HTML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=hydraauth

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: HydraAuth
 • Licencja: proprietary

Central user authentication for the Hydra Wiki Platform.

Parametry:
do

Action to take: [getCurseUserList, executeRTBF]

Ten parametr jest wymagany.
userId
⧼apihelp-hydraauth-param-userId⧽
Typ: liczba całkowita

action=hydralytics

Get and reset basic statistics about the provided analytics.

Parametr:
do

Możliwe wartości do wykonania:

dailyRefresh, dailyStatCheck

Ten parametr jest wymagany.

action=imagerotate

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Obróć jeden lub wiecej obrazków.

Parametry:
rotation

Stopni w prawo, aby obrócić zdjęcie.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: 90, 180, 270
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tags

Tags to apply to the entry in the upload log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=import

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Podsumowanie importu rekordów dziennika.

xml

Przesłany plik XML.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

Dla importów interwiki: wiki, z której importować.

Jedna z następujących wartości:
interwikipage

Dla importów interwiki: strona do importu.

fullhistory

Dla importów interwiki: importuj całą historię, a nie tylko obecną wersję.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
templates

Dla importów interwiki: importuj też wszystkie użyte szablony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
namespace

Importuj do tej przestrzeni nazw. Nie może być użyte razem z rootpage.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
assignknownusers

Assign edits to local users where the named user exists locally.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rootpage

Importuj jako podstronę tej strony. Nie może być użyte razem z namespace.

tags

Change tags to apply to the entry in the import log and to the null revision on the imported pages.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=linkaccount (link)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
linktoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=linksuggest

Proponuje linki edytorom podczas edycji

Parametry:
get

Get the display

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: image, suggestions
query

Pokaż sugestie linków

Ten parametr jest wymagany.

action=login (lg)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Log in and get authentication cookies.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parametry:
lgname

Nazwa użytkownika.

lgpassword

Hasło.

lgdomain

Domena (opcjonalnie).

lgtoken

Token "login" zdobyty z action=query&meta=tokens

action=logout

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyloguj i wyczyść dane sesji.

Parametr:
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Wyloguj obecnego użytkownika.
api.php?action=logout&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=managetags

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.

Parametry:
operation

Jakiej operacji dokonać:

create
Stworzenie nowego znacznika zmian do ręcznego użycia.
delete
Usunięcie znacznika zmian z bazy danych, włącznie z usunięciem danego znacznika z wszystkich oznaczonych nim zmian i wpisów rejestru i ostatnich zmian.
activate
Aktywuj znacznik zmian, użytkownicy będą mogli go ręcznie przypisywać.
deactivate
Dezaktywuj znacznik zmian, użytkownicy nie będą mogli przypisywać go ręcznie.
Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: create, delete, activate, deactivate
tag

Znacznik do utworzenia, usunięcia, aktywacji lub dezaktywacji. Do utworzenia znacznika, nazwa nie misi istnieć. Do usunięcia znacznika, musi on istnieć. Do aktywacji znacznika, musi on istnieć i nie może być w użyciu przez żadne rozszerzenie. Do dezaktywowania znacznika, musi on być do tej pory aktywowany i ręcznie zdefiniowany.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Opcjonalny powód utworzenia, usunięcia, włączenia lub wyłączenia znacznika.

ignorewarnings

Czy zignorować ostrzeżenia, które pojawiają się w trakcie operacji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=mergehistory

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Łączenie historii edycji.

Parametry:
from

Tytuł strony, z której historia ma zostać połączona. Nie może być używane z fromid.

fromid

ID strony, z której historia ma zostać połączona. Nie może być używane z from.

Typ: liczba całkowita
to

Tytuł strony, z którą połączyć historię. Nie może być używane z toid.

toid

ID strony, z którą połączyć historię. Nie może być używane z to.

Typ: liczba całkowita
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
reason

Powód łączenia historii.

Domyślnie: (puste)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=mobileview

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MobileFrontend
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Returns data needed for mobile views.

Parametry:
page

Title of page to process.

Ten parametr jest wymagany.
redirect

Whether redirects should be followed.

Jedna z następujących wartości: yes, no
Domyślnie: yes
sections

Pipe-separated list of section numbers for which to return text. "all" can be used to return for all. Ranges in format "1-4" mean get sections 1,2,3,4. Ranges without second number, e.g. "1-" means get all until the end. "references" can be used to specify that all sections containing references should be returned.

prop

Which information to get:

text
HTML of selected sections.
sections
Information about all sections on the page.
normalizedtitle
Normalized page title.
lastmodified
ISO 8601 timestamp for when the page was last modified, e.g. "2014-04-13T22:42:14Z".
lastmodifiedby
Information about the user who modified the page last.
revision
Return the current revision ID of the page.
protection
Information about protection level.
editable
Whether the current user can edit this page. This includes all factors for logged-in users but not blocked status for anons.
languagecount
Number of languages that the page is available in.
hasvariants
Whether or not the page is available in other language variants.
displaytitle
The rendered title of the page, with {{DISPLAYTITLE}} and such applied.
pageprops
Page properties.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): id, text, sections, normalizedtitle, lastmodified, lastmodifiedby, revision, protection, editable, languagecount, hasvariants, displaytitle, pageprops, description, contentmodel, namespace, image, thumb
Domyślnie: text|sections|normalizedtitle
sectionprop

What information about sections to get.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): toclevel, level, line, number, index, fromtitle, anchor
Domyślnie: toclevel|line
pageprops

What page properties to return, a pipe ("|") separated list or "*" for all properties.

Domyślnie: notoc|noeditsection|wikibase_item
variant

Convert content into this language variant.

Domyślnie: (puste)
noimages

Zwróć HTML bez obrazków.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noheadings

Don't include headings in output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
notransform

Nie zamieniaj HTML-u na wersję mobilną.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
onlyrequestedsections

Return only requested sections even with prop=sections.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
offset

Pretend all text result is one string, and return the substring starting at this point.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
maxlen

Pretend all text result is one string, and limit result to this length.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
revision

Request a specific revision.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
thumbheight

Maksymalna wysokość miniatury.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
thumbwidth

Maksymalna szerokość miniatury.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
thumbsize

Maksymalne rozmiary miniaturki.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
Przykłady:
Get information about section 0 of Doom metal
api.php?action=mobileview&page=Doom_metal&sections=0 [otwórz w brudnopisie]
Get information about section 0 and sections containing references of Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=0|references [otwórz w brudnopisie]
Get information about sections 1 and later and sections containing references of Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=1-|references [otwórz w brudnopisie]

action=move

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Przenieś stronę.

Parametry:
from

Tytuł strony do zmiany nazwy. Nie można używać razem z fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Typ: liczba całkowita
to

Tytuł na jaki zmienić nazwę strony.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Powód zmiany nazwy.

Domyślnie: (puste)
movetalk

Zmień nazwę strony dyskusji, jeśli istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
movesubpages

Zmień nazwy podstron, jeśli możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noredirect

Nie twórz przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
ignorewarnings

Ignoruj wszystkie ostrzeżenia.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=notifications

Retrieve notifications for the current user.

Parametry:
do

The end point action to perform such as getNotificationsForUser.

Ten parametr jest wymagany.
page

The page number starting point of notifications to retrieve.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
itemsPerPage

The number of notifications to return per page retrieved.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 50
type

The type of notifications to return in the response. Accepts a comma delimited list of types.

read

Return only read notifications in the response.

Typ: liczba całkowita
unread

Return only unread notifications in the response.

Typ: liczba całkowita
notificationId

The notification ID passed to dismissNotification to be dismissed taken from the original response from getNotificationsForUser.

dismissedAt

The Unix Epoch formatted timestamp of when the notification was read. To mark a notification as unread set this to 0.

Typ: liczba całkowita
Przykłady:
Get all notifications for the logged in user limited by the current page number and number of items per page.
api.php?action=notifications&do=getNotificationsForUser&page=0&itemsPerPage=50 [otwórz w brudnopisie]
Make a POST request with the notification ID and the Unix Epoch formatted timestamp of the dismissed time. Set dismissedAt to zero to mark a notification as unread. Logged in users can only dismiss their own notifications.
api.php?action=notifications&do=dismissNotification&notificationId=1&dismissedAt=1562006555 [otwórz w brudnopisie]
Make a POST request to mark all notifications for the logged in user as read.
api.php?action=notifications&do=dismissAllNotifications [otwórz w brudnopisie]

action=opensearch

Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

Ten parametr jest wymagany.
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania. Pomijane jeśli search zaczyna się od poprawnego przedrostka przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Domyślnie: 0
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
suggest

Nic nie robi, jeżeli $wgEnableOpenSearchSuggest ustawiono na false.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
redirects

Jak obsługiwać przekierowania:

return
Zwróć samo przekierowanie.
resolve
Zwróć stronę docelową. Może zwrócić mniej niż wyników określonych w limit.

Z powodów historycznych, domyślnie jest to "return" dla format=json, a "resolve" dla innych formatów.

Jedna z następujących wartości: return, resolve
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, xml, xmlfm
Domyślnie: json
warningsaserror

Jeżeli pojawią się ostrzeżenia związane z format=json, zwróć błąd API zamiast ignorowania ich.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [otwórz w brudnopisie]

action=options

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.

Można ustawiać tylko opcje zarejestrowane w rdzeniu, w zainstalowanych rozszerzeniach lub z kluczami o prefiksie userjs- (do wykorzystywania przez skrypty użytkowników).

Parametry:
reset

Resetuj preferencje do domyślnych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
resetkinds

Lista typów opcji do zresetowania, jeżeli ustawiono opcję reset.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Domyślnie: all
change

Lista zmian, w formacie nazwa=wartość (np. skin=vector). Jeżeli nie zostanie podana wartość (nawet znak równości), np., optionname|otheroption|..., to opcja zostanie zresetowana do jej wartości domyślnej. Jeżeli jakakolwiek podawana wartość zawiera znak pionowej kreski (|), użyj alternatywnego separatora wielu wartości aby operacja się powiodła.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
optionname

Nazwa opcji, która powinna być ustawiona na wartość optionvalue.

optionvalue

Wartość opcji, określona w optionname.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=paraminfo

Zdobądź informacje o modułach API.

Parametry:
modules

Lista nazw modułów (wartości parametrów action i format lub main). Można określić podmoduły za pomocą + lub wszystkie podmoduły, wpisując +*, lub wszystkie podmoduły rekursywnie +**.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
helpformat

Format tekstów pomocy.

Jedna z następujących wartości: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: none
querymodules
Przestarzałe.

Lista nazw modułów zapytań (wartość parametrów prop, meta lub list). Użyj modules=query+foo zamiast querymodules=foo.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, checkuser, checkuserlog, cirrusbuilddoc, cirrusdoc, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, extracts, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pageimages, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, references, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
mainmodule
Przestarzałe.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Przestarzałe.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Przestarzałe.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.

Extended by HydraCore

Parametry:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Typ: liczba całkowita
summary

Powód do sparsowania.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Typ: liczba całkowita
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Typ: liczba całkowita
prop

Jakie porcje informacji otrzymać:

text
Przetworzony tekst z wikitekstu.
langlinks
Linki językowe z przetworzonego wikitekstu.
categories
Kategorie z przetworzonego wikitekstu.
categorieshtml
Wersja HTML listy kategorii.
links
Linki wewnętrzne z przetworzonego wikitekstu.
templates
Szablony z przetworzonego wikitekstu.
images
Zdjęcia z przetworzonego wikitekstu.
externallinks
Linki zewnętrzne z przetworzonego wikitekstu.
sections
Sekcje z przetworzonego wikitekstu.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Dodaje tytuł parsowanego wikitekstu.
headhtml
Gives parsed doctype, opening <html>, <head> element and opening <body> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Zwróć oryginalny wikitekst, który został sparsowany.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gives the warnings that occurred while parsing content.
headitems
Przestarzałe. Gives items to put in the <head> of the page.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree, parsewarnings, headitems
Domyślnie: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS class to use to wrap the parser output.

Domyślnie: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
effectivelanglinks
Przestarzałe.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Przestarzałe.

Use disablelimitreport instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disabletidy
Przestarzałe.

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disablestylededuplication

Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
preview

Parsuj w trybie podglądu.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disabletoc

Pomiń spis treści na wyjściu.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

Jedna z następujących wartości: hydra
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
mobileformat

Return parse output in a format suitable for mobile devices.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noimages

Wyłącz wyświetlanie grafik w wersji mobilnej.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
mainpage

Apply mobile main page transformations.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
withads

Add advertisements to output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=patrol

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź stronę lub edycję.

Parametry:
rcid

ID z ostatnich zmian do oznaczenia jako sprawdzone.

Typ: liczba całkowita
revid

Numer edycji do sprawdzenia.

Typ: liczba całkowita
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "patrol" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=profile

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Curse Profile
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Umożliwia modyfikowanie podstawowych akcji związanych z danymi profilu.

Parametr:
do

Możliwe wartości do wykonania:

getPublicProfile, getRawField, getWikisByString, getWiki, editField, editSocialFields

Ten parametr jest wymagany.

action=protect

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień poziom zabezpieczenia strony.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Typ: liczba całkowita
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
reason

Powód zabezpieczania/odbezpieczania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
cascade

Włącz ochronę kaskadową (chronione są wszystkie osadzone szablony i obrazki na tej stronie). Ignorowane, jeśli żaden z danych poziomów ochrony nie wspiera kaskadowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=purge

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.

Parametry:
forcelinkupdate

Uaktualnij tabele linków.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
forcerecursivelinkupdate

Uaktualnij tabele linków włącznie z linkami dotyczącymi każdej strony wykorzystywanej jako szablon na tej stronie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=query

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Lista kategorii, do których należą strony
categoryinfo
Zwraca informacje o danych kategoriach.
cirrusbuilddoc
Dump of a CirrusSearch article document from the database servers
cirrusdoc
Dump of a CirrusSearch article document from the search servers
contributors
Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
extracts
Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
imageinfo
Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Pokaż podstawowe informacje o stronie.
iwlinks
Wyświetla wszystkie linki interwiki z danych stron.
langlinks
Returns all interlanguage links from the given pages.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageimages
Returns information about images on the page, such as thumbnail and presence of photos.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
references
Return a data representation of references associated with the given pages.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, categoryinfo, cirrusbuilddoc, cirrusdoc, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, extracts, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageimages, pageprops, redirects, references, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

abusefilters
Pokaż szczegóły filtrów nadużyć.
abuselog
Show events that were caught by one of the abuse filters.
allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
blocks
Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
checkuser
Umożliwia sprawdzenie, z których adresów IP edytował zadany użytkownik lub odnalezienie nazw użytkowników korzystających z zadanego adresu IP.
checkuserlog
Pobierz wypisy w rejestrze zapytań checkuser.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Pobierz zdarzenia z rejestru.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
tags
Lista znaczników zmian.
usercontribs
Get all edits by a user.
users
Pobierz informacje o liście użytkowników.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
deletedrevs
Przestarzałe. List deleted revisions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, checkuser, checkuserlog, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Return messages from this site.
authmanagerinfo
Retrieve information about the current authentication status.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w query+titles, query+pageids, oraz query+revids, a także ze stron zwróconych przez query+generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

prop=categories (cl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista kategorii, do których należą strony

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Dodaje znacznik czasu dodania kategorii.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): hidden, !hidden
cllimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
clcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [otwórz w brudnopisie]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [otwórz w brudnopisie]

prop=categoryinfo (ci)

Zwraca informacje o danych kategoriach.

Parametr:
cicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [otwórz w brudnopisie]

prop=cirrusbuilddoc (cb)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Dump of a CirrusSearch article document from the database servers

Przykład:
Get a dump of a single CirrusSearch article generated from the database.
api.php?action=query&prop=cirrusbuilddoc&titles=Main_Page [otwórz w brudnopisie]

prop=cirrusdoc (cd)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Dump of a CirrusSearch article document from the search servers

Przykład:
Get a dump of a single CirrusSearch article as currently indexed into search.
api.php?action=query&prop=cirrusdoc&titles=Main_Page [otwórz w brudnopisie]

prop=contributors (pc)

Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.

Parametry:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editsitecss, editsitejson, editsitejs, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, editwidgets, nuke, search_log, seo, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-private-log, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, spamblacklistlog, subscription, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, checkuser, checkuser-log, achievement_admin, award_achievements, delete_achievements, edit_achievements, edit_meta_achievements, restore_achievements, wiki_points_admin, wpa_adjust_points, claim_wiki, wiki_claims, profile-moderate, profile-purgecomments, profile-stats, global_page_editor, lock_settings, maintenancerunner, sites_edit_database, sites_edit_information, sites_edit_name_domain, sites_edit_search, sites_edit_type, wiki_add_edit, wiki_advertisements_defaults, wiki_advertisements, wiki_allowed_extensions, wiki_allowed_settings, wiki_delete, wiki_edit_log_form_data, wiki_edit_log_hard_delete, wiki_edit_log_soft_delete, wiki_edit_log, wiki_extensions, wiki_hostHelper, wiki_group_permissions, wiki_install, wiki_manage, wiki_mass_action, wiki_namespaces, wiki_promotions_recache, wiki_promotions, wiki_rebuildLanguage, wiki_recache_ads, wiki_recache, wiki_scrape, wiki_searchReindex, wiki_settings, wiki_sites, wiki_tools_log, wiki_undelete, wiki_update, globalblock, admin_user_assign, admin_user_delete, admin_user_merge, admin_user_rename, admin_user_sync, edit_email_body, user_rights_global, execute_rtbf, font_manager, font_upload, analytics, interwiki
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editsitecss, editsitejson, editsitejs, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, editwidgets, nuke, search_log, seo, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-private-log, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, spamblacklistlog, subscription, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, checkuser, checkuser-log, achievement_admin, award_achievements, delete_achievements, edit_achievements, edit_meta_achievements, restore_achievements, wiki_points_admin, wpa_adjust_points, claim_wiki, wiki_claims, profile-moderate, profile-purgecomments, profile-stats, global_page_editor, lock_settings, maintenancerunner, sites_edit_database, sites_edit_information, sites_edit_name_domain, sites_edit_search, sites_edit_type, wiki_add_edit, wiki_advertisements_defaults, wiki_advertisements, wiki_allowed_extensions, wiki_allowed_settings, wiki_delete, wiki_edit_log_form_data, wiki_edit_log_hard_delete, wiki_edit_log_soft_delete, wiki_edit_log, wiki_extensions, wiki_hostHelper, wiki_group_permissions, wiki_install, wiki_manage, wiki_mass_action, wiki_namespaces, wiki_promotions_recache, wiki_promotions, wiki_rebuildLanguage, wiki_recache_ads, wiki_recache, wiki_scrape, wiki_searchReindex, wiki_settings, wiki_sites, wiki_tools_log, wiki_undelete, wiki_update, globalblock, admin_user_assign, admin_user_delete, admin_user_merge, admin_user_rename, admin_user_sync, edit_email_body, user_rights_global, execute_rtbf, font_manager, font_upload, analytics, interwiki
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pclimit

How many contributors to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
pccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=deletedrevisions (drv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję.
userid
User ID of the revision creator.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, flags, timestamp, user, userid, size, slotsize, sha1, slotsha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, roles, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in drvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
drvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
drvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
drvtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

drvuser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=duplicatefiles (df)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.

Parametry:
dflimit

How many duplicate files to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
dfcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

dfdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametry:
ellimit

Liczba linków do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
elcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Domyślnie: (puste)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

prop=extracts (ex)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: TextExtracts
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.

Parametry:
exchars

How many characters to return. Actual text returned might be slightly longer.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 1200.
Typ: liczba całkowita
exsentences

How many sentences to return.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 10.
Typ: liczba całkowita
exlimit

How many extracts to return. (Multiple extracts can only be returned if exintro is set to true.)

Nie więcej niż 20 (20 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 20
exintro

Return only content before the first section.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
explaintext

Return extracts as plain text instead of limited HTML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
exsectionformat

How to format sections in plaintext mode:

plain
No formatting.
wiki
Wikitext-style formatting (== like this ==).
raw
This module's internal representation (section titles prefixed with <ASCII 1><ASCII 2><section level><ASCII 2><ASCII 1>).
Jedna z następujących wartości: plain, wiki, raw
Domyślnie: wiki
excontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Typ: liczba całkowita

prop=fileusage (fu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.

Parametry:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): redirect, !redirect
fulimit

Ilość do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
fucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=imageinfo (ii)

Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.

Parametry:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning, badfile
Domyślnie: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: -1
iiurlheight

Podobne do iiurlwidth.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Domyślnie: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Domyślnie: pl
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Domyślnie: (puste)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

prop=images (im)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Returns all files contained on the given pages.

Parametry:
imlimit

Liczba plików do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
imcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending

prop=info (in)

Pokaż podstawowe informacje o stronie.

Parametry:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
Liczba obserwujących, jeśli jest to dozwolone.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Przestarzałe. Czy użytkownik może przeczytać tę stronę. Zamiast tego użyj intestactions=read.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Gives the display title in all variants of the site content language.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle, varianttitles
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
intestactionsdetail

Detail level for intestactions. Use the main module's errorformat and errorlang parameters to control the format of the messages returned.

boolean
Return a boolean value for each action.
full
Return messages describing why the action is disallowed, or an empty array if it is allowed.
quick
Like full but skipping expensive checks.
Jedna z następujących wartości: boolean, full, quick
Domyślnie: boolean
intoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

Wyświetla wszystkie linki interwiki z danych stron.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iwlimit

Łączna liczba linków interwiki do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iwurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

Returns all interlanguage links from the given pages.

Parametry:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): url, langname, autonym
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Domyślnie: pl
lllimit

How many langlinks to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
llcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

llurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie linki z danych stron.

Parametry:
plnamespace

Pokaż linki tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
pllimit

Liczba linków do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
plcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Get links from the page Main Page in the Użytkownik and Szablon namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [otwórz w brudnopisie]

prop=linkshere (lh)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): redirect, !redirect
lhlimit

Liczba do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lhcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=pageimages (pi)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: PageImages
 • Licencja: WTFPL

Returns information about images on the page, such as thumbnail and presence of photos.

Parametry:
piprop

Which information to return:

thumbnail
URL and dimensions of thumbnail image associated with page, if any.
original
URL and original dimensions of image associated with page, if any.
name
Image title.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): thumbnail, name, original
Domyślnie: thumbnail|name
pithumbsize

Maximum width in pixels of thumbnail images.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 50
pilimit

Properties of how many pages to return.

Nie więcej niż 50 (100 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 50
pilicense

Limit page images to a certain license type

Jedna z następujących wartości: free, any
Domyślnie: free
picontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Typ: liczba całkowita
Przykład:
Pobierz nazwę i stupikslową miniaturę portretu Alberta Einsteina.
api.php?action=query&prop=pageimages&titles=Albert%20Einstein&pithumbsize=100 [otwórz w brudnopisie]

prop=pageprops (pp)

Get various page properties defined in the page content.

Parametry:
ppcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Przykład:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [otwórz w brudnopisie]

prop=redirects (rd)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Nazwa każdego przekierowania.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, title, fragment
Domyślnie: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): fragment, !fragment
rdlimit

Ile przekierowań zwrócić.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rdcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=references (rf)

Return a data representation of references associated with the given pages.

Parametr:
rfcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=revisions (rv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję.
userid
User ID of the revision creator.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, flags, timestamp, user, userid, size, slotsize, sha1, slotsha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, roles, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

May only be used with a single page (mode #2).
Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
rvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: liczba całkowita
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: liczba całkowita
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: nazwa użytkownika
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: nazwa użytkownika
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Przestarzałe.

Which tokens to obtain for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): rollback
rvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=stashimageinfo (sii)

Returns file information for stashed files.

Parametry:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
siisessionkey
Przestarzałe.

Alias dla siifilekey, dla kompatybilności wstecznej.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Domyślnie: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: -1
siiurlheight

Podobne do siiurlwidth.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Domyślnie: (puste)

prop=templates (tl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.

Parametry:
tlnamespace

Pokaż szablony tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
tllimit

Ile szablonów zwrócić?

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
tlcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
tldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Get pages in the Użytkownik and Szablon namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [otwórz w brudnopisie]

prop=transcludedin (ti)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Find all pages that transclude the given pages.

Parametry:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): redirect, !redirect
tilimit

Ile zwrócić.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ticontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=abusefilters (abf)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pokaż szczegóły filtrów nadużyć.

Parametry:
abfstartid

The filter ID to start enumerating from.

Typ: liczba całkowita
abfendid

The filter ID to stop enumerating at.

Typ: liczba całkowita
abfdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: abfstart has to be before abfend.
older
List newest first (default). Note: abfstart has to be later than abfend.
Jedna z następujących wartości: older, newer
Domyślnie: newer
abfshow

Pokaż tylko filtry, które spełniają te kryteria.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): enabled, !enabled, deleted, !deleted, private, !private
abflimit

Maksymalna liczba filtrów do wyświetlenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
abfprop

Which properties to get.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): id, description, pattern, actions, hits, comments, lasteditor, lastedittime, status, private
Domyślnie: id|description|actions|status

list=abuselog (afl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Show events that were caught by one of the abuse filters.

Parametry:
afllogid

Show an entry with the given log ID.

Typ: liczba całkowita
aflstart

Znacznik czasu, od którego zacząć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aflend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
afldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: aflstart has to be before aflend.
older
List newest first (default). Note: aflstart has to be later than aflend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
afluser

Show only entries done by a given user or IP address.

afltitle

Show only entries occurring on a given page.

aflfilter

Show only entries that were caught by a given filter ID.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
afllimit

The maximum amount of entries to list.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
aflprop

Jakie właściwości uzyskać.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, filter, user, title, action, details, result, timestamp, hidden, revid
Domyślnie: ids|user|title|action|result|timestamp|hidden|revid

list=allcategories (ac)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wymień wszystkie kategorie.

Parametry:
acfrom

Kategoria, od której rozpocząć wyliczanie.

accontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

acto

Kategoria, na której zakończyć wyliczanie.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Typ: liczba całkowita
acmax

Only return categories with at most this many members.

Typ: liczba całkowita
aclimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
acprop

Jakie właściwości otrzymać:

size
Dodaje liczbę stron w kategorii.
hidden
Oznacza kategorie ukryte za pomocą __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): size, hidden
Domyślnie: (puste)
Przykłady:
Wymień kategorie z informacjami o liczbie stron w każdej z nich.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [otwórz w brudnopisie]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję.
userid
User ID of the revision creator.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, flags, timestamp, user, userid, size, slotsize, sha1, slotsha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, roles, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
adrexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
adrnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
adrfrom

Zacznij listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrto

Skończ listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrprefix

Szukaj tytułów stron zaczynających się na tę wartość.

Nie może być używane z adruser.
adrexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Nie może być używane z adruser.
Typ: nazwa użytkownika
adrtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

adrcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji przez użytkownika Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji z przestrzeni głównej.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]

list=allfileusages (af)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.

Parametry:
afcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

affrom

Nazwa pliku, od którego rozpocząć wyliczanie.

afto

Nazwa pliku, na którym zakończyć wyliczanie.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
afprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Dodaje tytuł pliku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Domyślnie: title
aflimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending

list=allimages (ai)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parametry:
aisort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: name, timestamp
Domyślnie: name
aidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Domyślnie: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Ogranicz do obrazków, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Typ: liczba całkowita
aimaxsize

Ogranicz do obrazków, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Typ: liczba całkowita
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: nazwa użytkownika
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z następujących wartości: all, bots, nobots
Domyślnie: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ailimit

How many images in total to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
Przykłady:
Pokaz listę plików rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę ostatnio przesłanych plików, podobnie do Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę plików z typem MIME image/png lub image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 plikach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametry:
alcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

alfrom

Nazwa linku, od którego rozpocząć wyliczanie.

alto

Nazwa linku, na którym zakończyć wyliczanie.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
alprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Dodaje tytuł linku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Domyślnie: title
alnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Domyślnie: 0
allimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [otwórz w brudnopisie]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]

list=allpages (ap)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

Tytuł strony, od której rozpocząć wyliczanie.

apcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

apto

Tytuł strony, na której zakończyć wyliczanie.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Domyślnie: 0
apfilterredir

Which pages to list.

Jedna z następujących wartości: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
apminsize

Ogranicz do stron, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Typ: liczba całkowita
apmaxsize

Ogranicz do stron, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Typ: liczba całkowita
apprtype

Ogranicz tylko do zabezpieczonych stron.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z następujących wartości: cascading, noncascading, all
Domyślnie: all
aplimit

Liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z następujących wartości: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Domyślnie: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z następujących wartości: indefinite, definite, all
Domyślnie: all
Przykłady:
Pokaż listę stron rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 stronach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Pokaż zawartość pierwszych dwóch nieprzekierowujących stron, zaczynających się na Re.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [otwórz w brudnopisie]

list=allredirects (ar)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.

Parametry:
arcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

arfrom

Nazwa przekierowania, od którego rozpocząć wyliczanie.

arto

Nazwa przekierowania, na którym zakończyć wyliczanie.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Dodaje tytuł przekierowania.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, fragment, interwiki
Domyślnie: title
arnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Domyślnie: 0
arlimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending

list=allrevisions (arv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyświetl wszystkie wersje.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję.
userid
User ID of the revision creator.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, flags, timestamp, user, userid, size, slotsize, sha1, slotsha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, roles, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
arvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
arvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Wyświetl wersje tylko tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvnamespace

Wyświetl tylko strony w przestrzeni głównej.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
arvstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
arvexcludeuser

Nie wyświetlaj wersji tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=alltransclusions (at)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
atprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Dodaje tytuł osadzenia.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Domyślnie: title
atnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Domyślnie: 10
atlimit

Łączna liczba elementów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [otwórz w brudnopisie]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [otwórz w brudnopisie]

list=allusers (au)

Enumerate all registered users.

Parametry:
aufrom

Nazwa użytkownika, od którego rozpocząć wyliczanie.

auto

Nazwa użytkownika, na którym zakończyć wyliczanie.

auprefix

Wyszukaj wszystkich użytkowników, których nazwy zaczynają się od tej wartości.

audir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editsitecss, editsitejson, editsitejs, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, editwidgets, nuke, search_log, seo, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-private-log, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, spamblacklistlog, subscription, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, checkuser, checkuser-log, achievement_admin, award_achievements, delete_achievements, edit_achievements, edit_meta_achievements, restore_achievements, wiki_points_admin, wpa_adjust_points, claim_wiki, wiki_claims, profile-moderate, profile-purgecomments, profile-stats, global_page_editor, lock_settings, maintenancerunner, sites_edit_database, sites_edit_information, sites_edit_name_domain, sites_edit_search, sites_edit_type, wiki_add_edit, wiki_advertisements_defaults, wiki_advertisements, wiki_allowed_extensions, wiki_allowed_settings, wiki_delete, wiki_edit_log_form_data, wiki_edit_log_hard_delete, wiki_edit_log_soft_delete, wiki_edit_log, wiki_extensions, wiki_hostHelper, wiki_group_permissions, wiki_install, wiki_manage, wiki_mass_action, wiki_namespaces, wiki_promotions_recache, wiki_promotions, wiki_rebuildLanguage, wiki_recache_ads, wiki_recache, wiki_scrape, wiki_searchReindex, wiki_settings, wiki_sites, wiki_tools_log, wiki_undelete, wiki_update, globalblock, admin_user_assign, admin_user_delete, admin_user_merge, admin_user_rename, admin_user_sync, edit_email_body, user_rights_global, execute_rtbf, font_manager, font_upload, analytics, interwiki
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
auprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Wyświetla uprawnienia, które posiada użytkownik.
editcount
Dodaje liczbę edycji użytkownika.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

Łączna liczba nazw użytkowników do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
auwitheditsonly

Tylko użytkownicy, którzy edytowali.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
auactiveusers

Wyświetl tylko użytkowników, aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Przykład:
Wyświetl użytkowników zaczynających się na Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.

Parametry:
bltitle

Tytuł strony do wyszukania. Nie może być użyty równocześnie z blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Typ: liczba całkowita
blcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

blnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
bldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartości: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=blocks (bk)

Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.

Parametry:
bkstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
bkids

Lista zablokowanych ID do wylistowania (opcjonalne).

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkusers

Lista użytkowników do wyszukania (opcjonalne).

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

Maksymalna liczba blokad do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Dodaje identyfikator blokady.
user
Dodaje nazwę zablokowanego użytkownika.
userid
Dodaje identyfikator zablokowanego użytkownika.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Dodaje znacznik czasu założenia blokady.
expiry
Dodaje znacznik czasu wygaśnięcia blokady.
reason
Dodaje powód zablokowania.
range
Dodaje zakres adresów IP, na który zastosowano blokadę.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
restrictions
Dodaje częściowe ograniczenia jeśli blokada nie jest całościowa.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags, restrictions
Domyślnie: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=categorymembers (cm)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wszystkie strony w danej kategorii.

Parametry:
cmtitle

Kategoria, której zawartość wymienić (wymagane). Musi zawierać prefiks Kategoria:. Nie może być używany równocześnie z cmpageid.

cmpageid

ID strony kategorii, z której wymienić strony. Nie może być użyty równocześnie z cmtitle.

Typ: liczba całkowita
cmprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Doda tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
sortkey
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (ciąg szesnastkowy).
sortkeyprefix
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (czytelna przez człowieka część klucza sortowania).
type
Doda informacje o typie strony w kategorii (page (strona), subcat (podkategoria) lub file (plik)).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Domyślnie: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): page, subcat, file
Domyślnie: page|subcat|file
cmcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

cmlimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
cmsort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: sortkey, timestamp
Domyślnie: sortkey
cmdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Przestarzałe.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Przestarzałe.

Use cmendhexsortkey instead.

list=checkuser (cu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: CheckUser
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Umożliwia sprawdzenie, z których adresów IP edytował zadany użytkownik lub odnalezienie nazw użytkowników korzystających z zadanego adresu IP.

Parametry:
curequest

Rodzaj zapytania checkuser:

userips
Pobierz adresy IP zadanego użytkownika
edits
Pobierz edycje z zadanego adresu IP lub ich zakresu
ipusers
Pobierz nazwy użytkowników dla zadanego adresu IP lub ich zakresu
Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: userips, edits, ipusers
cutarget

Nazwa użytkownika, adres IP lub zakres CIDR do sprawdzenia.

Ten parametr jest wymagany.
cureason

Powód dla sprawdzenia

culimit

Limit liczby zwróconych wierszy

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1000
cutimecond

Przedział czasowy dla pobieranych danych (np. "-2 weeks" lub "2 weeks ago" dla ostatnich dwóch tygodni)

Domyślnie: -2 weeks
cuxff

Sprawdź nagłówki XFF zamiast rzeczywistego adresu IP

cutoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

list=checkuserlog (cul)

Pobierz wypisy w rejestrze zapytań checkuser.

Parametry:
culuser

Nazwa użytkownika sprawdzającego (checkusera)

cultarget

Nazwa użytkownika sprawdzanego, adres IP lub ich zakres.

cullimit

Limit liczby zwracanych wierszy.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
culdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: culstart has to be before culend.
older
List newest first (default). Note: culstart has to be later than culend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
culfrom

Znacznik czasu dla najstarszych zwracanych wpisów

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
culto

Znacznik czasu, na którym zakończyć wpisywanie danych z rejestru

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
culcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=deletedrevs (dr)

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Tryby: 1, 3
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
drfrom

Start listing at this title.

Tryb: 3
drto

Stop listing at this title.

Tryb: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Tryb: 3
drunique

Listuj tylko jedną edycję dla każdej strony.

Tryb: 3
Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Tryb: 3
Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Domyślnie: 0
drtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

druser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Domyślnie: user|comment
drlimit

Maksymalna liczba zmian do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
drcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [otwórz w brudnopisie]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
List the first 50 deleted pages in the Dyskusja namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [otwórz w brudnopisie]

list=embeddedin (ei)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Typ: liczba całkowita
eicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

einamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
eidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
eifilterredir

Jak filtrować przekierowania.

Jedna z następujących wartości: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
eilimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10

list=exturlusage (eu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametry:
euprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Dodaje ID strony.
title
Dodaje tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
url
Dodaje adres URL, używany na stronie.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, url
Domyślnie: ids|title|url
eucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Domyślnie: (puste)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
eulimit

Liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=filearchive (fa)

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
description
Dodaje opis wersji obrazka.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Dodaje typ MIME obrazka.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Domyślnie: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
facontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Pokaż listę wszystkich usuniętych plików.
api.php?action=query&list=filearchive [otwórz w brudnopisie]

list=imageusage (iu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given image title.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Typ: liczba całkowita
iucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
iudir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartości: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iwbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Dodaje prefiks interwiki.
iwtitle
Dodaje tytuł interwiki.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): iwprefix, iwtitle
Domyślnie: (puste)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametry:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

lbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Dodaje kod języka linku językowego.
lltitle
Dodaje tytuł linku językowego.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): lllang, lltitle
Domyślnie: (puste)
lbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending

list=logevents (le)

Pobierz zdarzenia z rejestru.

Parametry:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Domyślnie: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or abusefilter, abusefilterprivatedetails, spamblacklist, thanks, titleblacklist, curseprofile, globalrights, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, create, interwiki
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Jedna z następujących wartości: abusefilter/create, abusefilter/hit, abusefilter/modify, abusefilterprivatedetails/access, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, curseprofile/comment-created, curseprofile/comment-deleted, curseprofile/comment-edited, curseprofile/comment-purged, curseprofile/comment-replied, curseprofile/profile-edited, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, globalrights/*, import/interwiki, import/upload, interwiki/*, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/hide-afl, suppress/reblock, suppress/revision, suppress/unhide-afl, tag/update, thanks/*, titleblacklist/*, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
leend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Typ: nazwa użytkownika
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Jedna z następujących wartości: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lecontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Lista ostatnich zarejestrowanych zdarzeń.
api.php?action=query&list=logevents [otwórz w brudnopisie]

list=mystashedfiles (msf)

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): size, type
Domyślnie: (puste)
msflimit

Liczba plików do pobrania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
msfcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [otwórz w brudnopisie]

list=pagepropnames (ppn)

List all page property names in use on the wiki.

Parametry:
ppncontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ppnlimit

Maksymalna liczba zwracanych nazw.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10

list=pageswithprop (pwp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Ten parametr jest wymagany.
pwpprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Dodaje wartość właściwości strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, value
Domyślnie: ids|title
pwpcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

pwplimit

Maksymalna liczba zwracanych stron.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
pwpdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Lista pierwszych 10 stron za pomocą {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [otwórz w brudnopisie]
Pobierz dodatkowe informacje o pierwszych 10 stronach wykorzystując __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=prefixsearch (ps)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Wyszukaj tekst.

Ten parametr jest wymagany.
psnamespace

Przestrzenie nazw do przeszukania. Pomijane jeśli pssearch zaczyna się od poprawnego przedrostka przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Domyślnie: 0
pslimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
psoffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
Przykład:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [otwórz w brudnopisie]

list=protectedtitles (pt)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.

Parametry:
ptnamespace

Listuj tylko strony z tych przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Dodaje poziom zabezpieczeń.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Domyślnie: timestamp|level
ptcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=querypage (qp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametry:
qppage

Nazwa strony specjalnej. Należy pamiętać o wielkości liter.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
qplimit

Liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10

list=random (rn)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametry:
rnnamespace

Zwraca strony tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rnfilterredir

Jaki filtrować przekierowania.

Jedna z następujących wartości: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: nonredirects
rnredirect
Przestarzałe.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1
rncontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
Zwraca dwie losowe strony z głównej przestrzeni nazw.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [otwórz w brudnopisie]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=recentchanges (rc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate recent changes.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rcuser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rcexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rctag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Dodaje komentarz do edycji.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Domyślnie: title|timestamp|ids
rctoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled, autopatrolled, !autopatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rctype

Which types of changes to show.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rctitle

Filter entries to those related to a page.

rccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=search (sr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Ten parametr jest wymagany.
srnamespace

Szukaj tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Domyślnie: 0
srlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
sroffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
srqiprofile

Query independent profile to use (affects ranking algorithm).

classic
Ranking based on the number of incoming links, some templates, page language and recency (templates/language/recency may not be activated on this wiki).
classic_noboostlinks
Ranking based on some templates, page language and recency when activated on this wiki.
empty
Ranking based solely on query dependent features (for debug only).
wsum_inclinks
Suma ważona na podstawie linków przychodzących
wsum_inclinks_pv
Weighted sum based on incoming links and weekly pageviews
popular_inclinks_pv
Ranking oparty głównie na wyświetleniach stron
popular_inclinks
Ranking oparty głównie na liczbie linkujących
engine_autoselect
Let the search engine decide on the best profile to use.
Jedna z następujących wartości: classic, classic_noboostlinks, empty, wsum_inclinks, wsum_inclinks_pv, popular_inclinks_pv, popular_inclinks, engine_autoselect
Domyślnie: engine_autoselect
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z następujących wartości: title, text, nearmatch
srinfo

Które metadane zwrócić.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Domyślnie: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Dodaje rozmiar strony w bajtach.
wordcount
Dodaje liczbę słów na stronie.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Dodaje tytuł pasującego przekierowania.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Dodaje tytuł pasującej sekcji.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Przestarzałe. Ignored.
hasrelated
Przestarzałe. Zignorowano
extensiondata
Dodaje dodatkowe dane generowane przez rozszerzenia.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated, extensiondata
Domyślnie: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Dołączaj wyniki wyszukiwań interwiki w wyszukiwarce, jeśli możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
srsort

Ustaw porządek sortowania zwracanych wyników.

Jedna z następujących wartości: relevance, just_match, none, incoming_links_asc, incoming_links_desc, last_edit_asc, last_edit_desc, create_timestamp_asc, create_timestamp_desc
Domyślnie: relevance

list=tags (tg)

Lista znaczników zmian.

Parametry:
tgcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tglimit

Maksymalna liczba znaczników do wyświetlenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Dodaje komunikat systemowy dla znacznika.
description
Dodaje opis znacznika.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Czy znacznik jest nadal stosowany.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): displayname, description, hitcount, defined, source, active
Domyślnie: (puste)

list=usercontribs (uc)

Get all edits by a user.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ucend

The end timestamp to return to.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
uccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Dodaje komentarz edycji.
parsedcomment
Dodaje sparsowany komentarz edycji.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Domyślnie: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): minor, !minor, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Przestarzałe.

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [otwórz w brudnopisie]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [otwórz w brudnopisie]

list=users (us)

Pobierz informacje o liście użytkowników.

Parametry:
usprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Wyświetla wszystkie grupy, do których należy każdy z użytkowników.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Wyświetla wszystkie uprawnienia, które ma każdy z użytkowników.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): blockinfo, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

Lista użytkowników, o których chcesz pobrać informacje.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ususerids

A list of user IDs to obtain information for.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ustoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): userrights

list=watchlist (wl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
wluser

Only list changes by this user.

Typ: nazwa użytkownika
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Domyślnie: older
wllimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Dodaje tytuł strony.
flags
Adds flags for the edit.
user
Dodaje użytkownika, który wykonał edycję.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Dodaje komentarz do edycji.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Dodaje znacznik czasu edycji.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Dodaje starą i nową długość strony.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
Domyślnie: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [otwórz w brudnopisie]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otwórz w brudnopisie]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otwórz w brudnopisie]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [otwórz w brudnopisie]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]

list=watchlistraw (wr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get all pages on the current user's watchlist.

Parametry:
wrcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 202, 274, 275
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
wrlimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Domyślnie: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Przykłady:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [otwórz w brudnopisie]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [otwórz w brudnopisie]

meta=allmessages (am)

Return messages from this site.

Parametry:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: *
amprop

Właściwości do odczytu.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Jedna z następujących wartości: all, modified, unmodified
Domyślnie: all
amlang

Return messages in this language.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Zwróć wiadomości z tym prefixem.

Przykłady:
Pokaż wiadomości rozpoczynające się od ipb-.
api.php?action=query&meta=allmessages&amprefix=ipb- [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wiadomości august i mainpage w języku niemieckim.
api.php?action=query&meta=allmessages&ammessages=august|mainpage&amlang=de [otwórz w brudnopisie]

meta=authmanagerinfo (ami)

Retrieve information about the current authentication status.

Parametry:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Jedna z następujących wartości: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
Przykłady:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [otwórz w brudnopisie]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [otwórz w brudnopisie]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [otwórz w brudnopisie]

meta=filerepoinfo (fri)

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (properties available may vary on other wikis).

canUpload
Whether files can be uploaded to this repository, e.g. via CORS and shared authentication.
descBaseUrl
(bez opisu)
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
favicon
Repository wiki's favicon URL, from $wgFavicon.
fetchDescription
Whether file description pages are fetched from this repository when viewing local file description pages.
initialCapital
Whether file names implicitly start with a capital letter.
local
Whether that repository is the local one or not.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
rootUrl
Root URL path for image paths.
scriptDirUrl
Root URL path for the repository wiki's MediaWiki installation.
thumbUrl
Root URL path for thumbnail paths.
url
Public zone URL path.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): canUpload, descBaseUrl, displayname, favicon, fetchDescription, initialCapital, local, name, rootUrl, scriptDirUrl, thumbUrl, url
Domyślnie: canUpload|descBaseUrl|displayname|favicon|fetchDescription|initialCapital|local|name|rootUrl|scriptDirUrl|thumbUrl|url
Przykład:
Uzyskaj informacje na temat repozytoriów plików.
api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=name|displayname [otwórz w brudnopisie]

meta=siteinfo (si)

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Ogólne informacje o systemie.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
Lista aliasów stron specjalnych.
magicwords
Lista słów magicznych i ich aliasów.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returns a list of language codes for which LanguageConverter is enabled, and the variants supported for each.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Domyślnie: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z następujących wartości: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sinumberingroup

Wyświetla liczbę użytkowników w grupach użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Domyślnie: csrf
Przykłady:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [otwórz w brudnopisie]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [otwórz w brudnopisie]

meta=userinfo (ui)

Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.

Parametry:
uiprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Wyświetla wszystkie grupy, do których należy bieżący użytkownik.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Wyświetla wszystkie uprawnienia, które ma bieżący użytkownik.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Dodaje liczbę edycji bieżącego użytkownika.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Dodaje adres e-mail użytkownika i datę jego potwierdzenia.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Dodaje datę rejestracji użytkownika.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Przestarzałe. Zdobądź token, by zmienić bieżące preferencje użytkownika.
latestcontrib
Adds the date of user's latest contribution.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): blockinfo, hasmsg, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids, preferencestoken, latestcontrib
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Przykłady:
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
api.php?action=query&meta=userinfo [otwórz w brudnopisie]
Pobierz dodatkowe informacje o aktualnym użytkowniku.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [otwórz w brudnopisie]

action=removeauthenticationdata

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Remove authentication data for the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=resetpassword

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.

Parametry:
user

User being reset.

Typ: nazwa użytkownika
email

Email address of the user being reset.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Wyślij e-mail do resetowania hasła do wszystkich użytkowników posiadających adres user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=revisiondelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Delete and undelete revisions.

Parametry:
type

Type of revision deletion being performed.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identyfikatory wersji do usunięcia.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
hide

Co ukryć w każdej z wersji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): content, comment, user
show

Co pokazać w każdej z wersji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): content, comment, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Jedna z następujących wartości: yes, no, nochange
Domyślnie: nochange
reason

Powód usunięcia lub przywrócenia.

tags

Tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=rollback

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametry:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Typ: liczba całkowita
tags

Tags to apply to the rollback.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Domyślnie: (puste)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "rollback" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [otwórz w brudnopisie]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Przykład:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [otwórz w brudnopisie]

action=setnotificationtimestamp

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Wyślij do mnie e‐mail, gdy strona lub plik z mojej listy obserwowanych zostaną zmodyfikowane" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Typ: liczba całkowita
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Typ: liczba całkowita
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=setpagelanguage

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień język strony.

Zmiana języka strony nie jest dozwolona na tej wiki.

Włącz $wgPageLanguageUseDB by użyć tej akcji.

Parametry:
title

Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.

Typ: liczba całkowita
lang

Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: default, ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, am, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy-latn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Powód zmiany.

tags

Change tags to apply to the log entry resulting from this action.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Change the language of Main Page to Basque.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=social

Handle social pop ups.

Handle social pop ups by dismissing them.

Parametry:
spid

The social prompt ID from the database. This is usually provided by the calling AJAX script.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: liczba całkowita
do

Action to take on the provided spid and user. The user is retrieved from the session context.

Ten parametr jest wymagany.

action=spamblacklist

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: SpamBlacklist
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście spamu.

Parametr:
url

URLe do sprawdzenia pod kątem obecności na czarnej liście.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).

action=stashedit

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Tytuł edytowanej strony.

Ten parametr jest wymagany.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Opis zmian.

contentmodel

Content model of the new content.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: liczba całkowita
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=tag

(main | tag)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
tags

Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=thank

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: ThanksMeToo
 • Licencja: MIT

Wysyła powiadomienie z podziękowaniem do edytującego.

Parametry:
rev

ID wersji za którą podziękować. Musi być podany albo ten parametr albo parametr 'log'.

Wartość musi być nie mniejsza niż 1.
Typ: liczba całkowita
log

Identyfikator wpisu rejestru czynności, którego tyczy się podziękowanie. Musi być podany albo ten parametr albo parametr 'rev'.

Wartość musi być nie mniejsza niż 1.
Typ: liczba całkowita
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
source

Krótki ciąg znaków opisujący źródło żądania, na przykład diff lub history.

Przykład:
Wyślij podziękowanie za wersję o ID 456, z źródłem będącym stroną porównywania
api.php?action=thank&revid=456&source=diff&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=titleblacklist (tb)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: TitleBlacklist
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.

Parametry:
tbtitle

Ciąg znaków, który sprawdzić pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.

Ten parametr jest wymagany.
tbaction

Akcja do sprawdzenia.

Jedna z następujących wartości: create, edit, upload, createtalk, createpage, move, new-account
Domyślnie: edit
tbnooverride

Nie próbuj omijać czarnej listy tytułów.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Sprawdź czy Foo jest na czarnej liście
api.php?action=titleblacklist&tbtitle=Foo [otwórz w brudnopisie]
Sprawdź czy Bar jest na czarnej liście dla edytowania
api.php?action=titleblacklist&tbtitle=Bar&tbaction=edit [otwórz w brudnopisie]

action=tokens

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Domyślnie: edit
Przykłady:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [otwórz w brudnopisie]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [otwórz w brudnopisie]

action=unblock

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Odblokuj użytkownika.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user or userid.

Typ: liczba całkowita
user

Nazwa użytkownika, adres IP albo zakres adresów IP, które chcesz odblokować. Nie można używać jednocześnie z id lub userid.

userid

User ID to unblock. Cannot be used together with id or user.

Typ: liczba całkowita
reason

Powód odblokowania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=undelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametry:
title

Tytuł strony do przywrócenia.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Powód przywracania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Typ: lista znaczników czasu (dozwolone formaty)
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=unlinkaccount

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=upload

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametry:
filename

Nazwa pliku docelowego.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
text

Initial page text for new files.

watch
Przestarzałe.

Obserwuj stronę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: watch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
ignorewarnings

Ignoruj wszystkie ostrzeżenia.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
file

Zawartość pliku.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Przestarzałe.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
filesize

Filesize of entire upload.

Wartość musi być pomiędzy 0 a 104 857 600.
Typ: liczba całkowita
offset

Offset of chunk in bytes.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Typ: liczba całkowita
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=userrights

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
userid

Identyfikator użytkownika.

Typ: liczba całkowita
add

Dodaj użytkownika do tych grup, lub, jeżeli jest już ich członkiem, zmień czas wygaśnięcia członkostwa w tych grupach.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
remove

Usuń użytkownika z tych grup.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, sysop, interface-admin, bureaucrat, autopatrol, global_bureaucrat, global_sysop, global_bot, hydra_staff, widgeteditor, checkuser, hydra_admin, grasp, wiki_guardian
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token "userrights" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
Przykłady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=validatepassword

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametry:
password

Hasło do walidacji.

Ten parametr jest wymagany.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Typ: nazwa użytkownika
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Przykłady:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [otwórz w brudnopisie]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [otwórz w brudnopisie]

action=visualeditor

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: VisualEditor
 • Licencja: MIT

Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.

Parametry:
page

Strona, na której wykonuje się działania.

Ten parametr jest wymagany.
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm
Domyślnie: jsonfm
paction

Zadanie do wykonania.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: parse, metadata, templatesused, wikitext, parsefragment, parsedoc
wikitext

Wikikod wysyłany do usługi Parsoid, do przekonwertowania na HTML (paction=parsefragment).

section

Sekcja, na której działać.

oldid

Numer wersji, którą chcesz użyć (domyślnie to numer aktualnej wersji).

editintro

Edytuj intro, aby dodać do powiadomień.

pst

Wstępna transformacja wikitekstu przed zapisem, zanim zostanie wysłany do Parsoida (paction=parsefragment).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
preload

Strona, z której treści można korzystać, jeśli pobrana strona nie zawiera jeszcze żadnej treści.

preloadparams

Parametry do zastąpienia na stronie wstępnego ładowania, jeśli są obecne.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).

action=visualeditoredit

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: VisualEditor
 • Licencja: MIT

Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).

Parametry:
paction

Działanie do wykonania.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartości: serialize, serializeforcache, diff, save
page

Strona, na której wykonuje się działania.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
wikitext

The wikitext do działania.

section

Sekcja, na której wykonać działanie.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

basetimestamp

Podczas zapisywania, ustaw znacznik czasu, kiedy wersja była edytowana. Służy to do wykrywania konfliktów edycji.

starttimestamp

Podczas zapisywania, ustaw znacznik czasu, kiedy strona została załadowana. Służy to do wykrywania konfliktów edycji.

oldid

Numer wersji do użycia. Domyślnie najnowsza wersja. Wpisz 0 dla nowej strony.

minor

Oznacz jako drobną edycję.

watch

Dodaj stronę do listy obserwowanych przez aktualnego użytkownika.

html

Kod HTML wysyłany do usługi Parsoid, konwertowany na wikikod.

etag

ETag do wysłania.

summary

Opis zmian.

captchaid

CAPTCHA ID (przy zapisywaniu odpowiedzi CAPTCHA).

captchaword

Odpowiedź na CAPTCHA (przy zapisywaniu odpowiedzi CAPTCHA).

cachekey

Wykorzystaj wynik poprzedniego żądania serializeforcache z tym kluczem. Zastępuje html.

action=watch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametry:
title
Przestarzałe.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Typ: lista liczb całkowitych
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Get revision information.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "watch" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=webapp-manifest

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MobileFrontend
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Returns a webapp manifest.

format=json

Dane wyjściowe w formacie JSON.

Parametry:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=jsonfm

Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=none

Output nothing.

format=php

(main | php)

Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=phpfm

Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=rawfm

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

format=xml

(main | xml)

Dane wyjściowe w formacie XML.

Parametry:
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

Jeśli zaznaczono, dodaje przestrzeń nazw XML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

format=xmlfm

Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

Jeśli zaznaczono, dodaje przestrzeń nazw XML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

Typy danych

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Twórcy

Deweloperzy API:

 • Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
 • Brad Jorsch (główny programista 2013–obecnie)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do mediawiki-api@lists.wikimedia.org lub zgłoś błąd na https://phabricator.wikimedia.org/.